Andtruten

Är jag en otäck och avskydd bastard? / Ser jag ut som en farlig leopard? / Jag bor inte på ensliga Svalbard. / Så jag grubblar vid min enkla aftonvard. / I försvar jag höjer min gard. / Jag har faktiskt all möda ospard / för att få andra att riktigt förstå / att även en särling vill söka få / sin tillvaro fullt erkänd ändå. / Ack! Önskar jag vore vacker som få! / Nu är jag föraktad, stukad och grå / Vem kan mig alls en framtid spå?

”Andtruten” var en ornitologisk världssensation! Så helt unik, så obeskrivligt annorlunda. Den här fågeln var ett naturens aldrig tidigare skådat under. Forskarna konstaterade att andtruten hade en enastående generös uppsättning gener. Det hade uppstått en genial blandning av DNA-komponenter genom en tidigare aldrig skådad mutation. Genetiker och fågelskådare genomförde en genomarbetad genomgång av varelsens hela genom.

Märk att det fanns endast ett mycket begränsat antal exemplar – i sig en biologisk anomali att det kunde produceras flera. Utrotningshotet mot den dubbelt rödlistade nya arten var överhängande. Man konstaterade direkt att fortplantning egentligen var omöjlig : ett antal andarter och trutar är genetiskt för olika varandra – ändå skapades detta skvaderliknande underverk. Forskarna trodde inte sina ögon – kunde verkligen parning ha skett? Förresten var namnet fullkomligt adekvat: det var faktiskt en andhona (gräsand) som befruktats av en truthane! Äggen – bara fyra stycken -- hade utvecklats fullt normalt och ruvats till kläckning på sedvanligt sätt.

Inte att undra på att de små fågelungarna i sin rimklagan uppfattade sig själva som fullkomligt annorlunda. De kände sig totalt förvirrade, eftersom föräldrarna såg så annorlunda ut. Men de små andtrutarna var ju ingalunda några inkräktare som varje gökunge är. Ändå var främlingskapet likväl ett faktum. ”Riktiga” änder och trutar förfasade sig över så anskrämliga små varelser. De störtdök över boet för att skrämma vettet ur dem. Någon otäcking lyckades ge en av dem ett rejält tjuvnyp i farten så att blodvite uppstod. Som tur var överlevde den lille, sedan pappa truten besegrat den fräcke gynnaren i en rasande batalj så fjädrarna rök! Sedan fann den halvt ” avfjädrade” angriparen för gott att hålla sig undan. Bokstavligt talat riktigt andtruten blev han på kuppen.

Anm. I sista meningen använde jag förstås ordet andtruten i sin egentliga betydelse: andfådd. Verbformen -truten kommer av tryta: vederbörande har tappat andan.

Någon sa: ”Vi har just haft främmande.” / I detta låg absolut inget skrämmande. / Det var ett besök av trevliga gäster / som kom utan yviga gester. / Men jag blir allt lite beklämd / och faktiskt också skrämd / när vissa hatar det annorlunda / eller föredrar att bara blunda / och låtsas att detta inte finns. / Ser de allt genom en pytteliten lins? / Men andra riktar ett jätteteleskop / mot det som rör mord och dråp.

Sture Alfredsons hemsida