Ayur-Veda

av Inga-Lill Andersson

14/11 2001 kl. 19.00

Balder, Kulturhuset Skövde

Arr: Wäxthuset Kosmos

”En 5.000-årig lära för naturlig hälsa och visdom. När kroppen är i balans ger den signaler om välmående och vid obalans ger den signaler om obehag.” (Ur presentation i Wäxthusets programhäfte)

Inga-Lill Andersson, som flera år arbetat med Ayur-Veda, inledde föredraget med förklaringen av ordet Ayur-Veda: det är sanskrit och betyder kunskap om livet. ((Veda är faktiskt släkt med sv. veta! Min anm.)) Denna indiska lära är ca. 5.000 år gammal och kännetecknas av enkelhet och naturlighet. Det existerar samband mellan naturen och människan. Enligt Ayur-Veda finns tre olika kroppskonstitutioner, och då obalans uppstår i kroppen går behandlingen ut på att hitta och främja dennas egen läkekraft. Det man gör, säger och tänker är viktigt, likaväl som mat, arbete och motion har stor betydelse.

Balans och enkelhet Ayur-Veda bygger på enkla och positiva förändringar i vardagslivet. Det är naturens egen visdom, en ständig aktivitet, där ett oändligt antal delar byts ut varje sekund, medan helheten kvarstår.” (Ur Informationsblad för Fagerhults Hälsocenter: Ayur-Veda – en tusenårig gammal lära för naturlig hälsa och visdom) Vidare: ”För perfekt matsmältning, sömn och vikt – lär känna kroppens signaler och du får en gränslös energi.” Likaså ur infobladet: ”Kroppens signaler (...) Obalans uppstår när vi går emot kroppens egna signaler och det kan yttra sig i huvudvärk, magont, eksem m.m. Lyssnar vi inte till dessa signaler i tid kan det leda till fibromyalgi, kronisk trötthet, allergier, astma, värk, oro och sömnbesvär m.m. För att komma i balans igen måste vi se över vår livsstil.”

I infobladet citeras också Deepak Chopra: ”Det gamla lämnas. Ett mellanrum uppstår. Förändringar sker i mellanrummet. Det nya föds.”

Inga-Lill berättade att sömnen spelar stor roll eftersom den tillför kroppen förnyad kraft och energi. Man bör gå till sängs mellan kl. 9 och 10 på kvällen för att kunna tillgodogöra sig den bästa sömnperioden som infaller mellan 10 och 2.

Våra yttre sinnen, alltså syn, hörsel, smak, lukt och känsel tar emot oerhörda mängder information av olika slag. För att kroppen ska må bra och vara i balans bör synen förmedla behagliga färger t.ex., och man bör titta på vackra saker. Via hörseln blir man i balans av musik och dans bl.a. Vällagad mat – obesprutad, utan gifter! – smakar gott, medan vi får fina luktförnimmelser av blommor, skog, eteriska oljor etc. Känseln är det sinne som påverkas positivt av rörelse, massage och annan beröring; inte minst kramar får oss att må väl – helst bör alla kramas varje dag! Det är två signaler som styr kroppen: välbehag och obehag. Gör vi rätt infinner sig välbehag, gör vi fel känner vi förstås motsatsen. Naturligtvis finns det många nyanser av dessa båda tillstånd.

Det finns som nämnt tre olika kroppskonstitutioner som motsvarar tre begrepp som på sanskrit benämns VATA, PITTA, KAPHA. Dessa tre s.k. doshor (sing. dosha) förknippas med följande element, i tur och ordning: luft, rymd; eld, vatten; jord, vatten.

VATA står för rörelsen i kroppen, PITTA för förbränningen, och KAPHA för stabilitet. Enligt nämnda Fagerhult Centers informationsblad är andning, blinkning och sväljning exempel på rörelser i kroppen (alltså kopplade till VATA), medan förbränningen (PITTA) avser ämnesomsättningsprocessen som innebär att näringsämnen bryts ner i cellerna, samtidigt som energi frigörs. Stabiliteten (KAPHA) har att göra med det som binder ihop, med det som håller oss på jorden.

VATA, PITTA och KAPHA är tre naturkrafter eller energiformer som reglerar både våra kroppar och naturen; de finns således överallt. Den oändliga mängd intryck vi får är uttryck för energi. Allt bildar en enhet, vädret är exempel på energifenomen.

Alla människor har en del av alla tre krafterna. Men varje människa domineras av en av dem. ”En person med VATA-dominans pratar fort, rör sig snabbt och är mycket aktiv. Vid obalans i VATA blir symptom som förstoppning, sömnsvårigheter, värk, depression, rastlöshet och lågt självförtroende, samt torr hud och problem med öron.”

”En person med PITTA-dominans är dynamisk, målmedveten, förnöjsam och smidig. Vid obalans i PITTA blir följande symptom vanliga: magkatarr, allergi, hudbesvär, ögonirritationer. Likaså är vederbörande envis, dominant, arg och aggressiv.” (info-bladet)

”En person med KAPHA-dominans är lugn, stabil, moderlig och har långt till obalans. Vid obalans i KAPHA blir det symptom som övervikt, apati, astma, bihåleinflammationer, stelhet, kronisk trötthet och slem i kroppen.” (dito)

Inga-Lill framhöll att VATA-doshan ökar under resor, när man fastar eller för ett oregelbundet liv. Huden torkar ut och man är känslig för höga ljud. PITTA ökar, dvs. det blir obalans, i hetta och stark sol samt vid alkoholkonsumtion. KAPHA ökar om man sover för lite. Alla tre doshorna/energiformerna , som är mycket kraftfulla, styr alltså alla funktioner och förekomsten av balans resp. obalans i kroppen.

Människor som domineras av doshan VATA rör sig lätt, är alerta och kreativa. Inga-Lill gav åtskilliga andra exempel på symtom på obalans. VATA, höjd dosha; rastlöshet, sömnlöshet. En PITTA-dominant person har medelstor kropp, är bl.a. målmedveten, måste ha mat på bestämda tider. Höjd dosha ger allergi, magkatarr, ilska. Karaktäristisk för KAPHA-dominans är däremot stark kroppsbyggnad, långsam, lugn matsmältning. En sådan person äter mindre än de med annan dominans. Höjd dosha med obalans, dvs. överskott av KAPHA, ger stelhet i leder och muskler, bihåleinflammation, ofta överviktig, håglös.

Kosten är alltid viktig; det finns sex smaker som höjer eller sänker resp. dosha. VATA: det behövs mer salt, sött och surt. PITTA: sött, kärvt och beskt. (Varning för alkohol!) KAPHA: starkt, beskt, kärvt. Det har betydelse, i vilken ordning smakerna kommer. Inga-Lill gav exempel på en person som blivit av med sina allergibesvär just genom att pröva smaker i rätt ordning. Nötter, citron m.fl. frukter kan framkalla allergireaktioner, men sött hade varit fel samtidigt som kärvt och beskt behövdes.

Sama agni (sanskrit) anger att det är obalans i förbränningen. VATA: oregelbunden förbränning på grund av oregelbundna måltider. PITTA: för hög förbränning som ska dämpas. KAPHA: Magen har dämpad förbränning. Då gäller det att sätta igång den genom att tillföra ingefära och/eller citron. Symtom på låg förbränning är viktförlust. Förbränning resp. utrensning är båda betydelsefulla, faktiskt lika viktigt som vitaminer. Restprodukterna måste ut ur kroppen och det sker bäst på morgonen för att uppnå balans i kroppen. Vid tvåtiden på natten brukar restprodukterna föras ner i tjocktarmen. Det händer att man vaknar på natten av att kroppen anstränger sig mycket med detta och att man då inte mår så bra. Bra ämnesomsättning (förbränning) är som sagt mycket viktigt.

Ama (sanskrit) , dvs. slaggprodukter, är en vit klibbig substans som går ut i mycket små kanaler i kroppen. En del av materialet används, en viss del ska rensas ur kroppen, medan en del ligger kvar i den. Om man har ama i kroppen känner man stelhet på morgonen, likaså om man suttit stilla länge. Då bör man tvätta och rensa kroppen varje halvtimme (!) med varmt vatten. Man kan ha en TV-kanna fylld med varmt vatten att ta under dagen.

Finns obalans lär man sig känna igen den på VATA, PITTA och KAPHA. Höjd dosha kan dämpas med kryddor och kosttillskott. Kroppen byggs upp under lång tid. Då vi drabbas av sjukdom beror det på att vi gjort fel så att obalans, dvs. förhöjd dosha, uppstått. Allt hänger ihop med naturen. Är det dominans i dosha ska man dämpa obalansen. Det finns särskilda tabletter som gör att man blir fort bra. Om man gör rätt blir man av med obalansen. Regelbundenhet och måttfullhet är att rekommendera, kroppen mår ej bra av att det går upp och ner med rutinerna, särskilt måltiderna. Bästa målet är lunchen mitt på dagen då förbränningen är effektivast.

Det ska vara regelbundenhet i alla delar: kost, aktivitet, vila och sömn. Har man t.ex. halsbränna är det en PITTA-obalans som det handlar om att få ner. Var och en av doshorna har sitt centrum: VATA för tjocktarmen, PITTA för tunntarmen och KAPHA för magsäcken. Råd: Drick inte så mycket kaffe! Sömnproblem beror på vårt vakna liv. Ett bra sätt att få bort obalans är att lägga sig tidigt på kvällen; mellan kl. 10 och 2 på natten ger sömnen jättemycket kraft. Då följer man någorlunda naturens rytm. Den kommer ju vanligen till ro ännu tidigare om aftonen.

Att leva i harmoni med naturen betyder att man får läkande krafter i såväl kropp som själ. Måttfulla tankar i sinnet jämte god förbränning i kroppen är förstås också välgörande. Försök inte gå emot det naturliga – flyt med i stället. Chopra (se nedan) säger att man hinner med det mesta möjliga på kortast möjliga tid, om man helt lever i nuet och hela tiden tänker på vad man gör. Detta fulla numedvetande gör att tiden inte verkar gå så fort: man får mer tid. Det blir så att säga dubbelarbete om man tänker på något annat samtidigt som man utför en sak. Alltså är rådet: Gör det du ska. Fokusera på det!

Lyssna på kroppens signaler av välbehag eller obehag. Glöm ej att lyssna; då upptäcker du i god tid tecken på t.ex. en kommande förkylning. Det hjälper inte mycket att bara dämpa symptomen. Inga-Lill berättade att när hon ger konsultationer som diplomerad Ayur-Veda hälsorådgivare ser hon till alla delar som ger upplysningar om kroppens tillstånd, bl.a. tunga, naglar och ögon. Men sedan är det ju helheten som är viktigast. Klienten får också ett formulär att fylla i: Vet du vem du är? (...) ”Nedanstående är en förenklad variant för att du ska få en ungefärlig uppfattning om vem du är”.((Tyvärr kan jag inte återge hela formuläret som bilaga. Min anm.)) Blanketten är ett hjälpmedel när det sedan handlar om att balansera kroppen (och själen) med hjälp av lämpliga produkter, t.ex. vegetarisk kost, örter och oljor. Meditation och avslappning ingår likaså.

Ayur-Veda är ett stort område, som ingår som en underavdelning i det väldiga Rig-Veda. Samtidigt kännetecknas ändå Ayur-Veda av enkelhet och naturlighet, var den nu är – det är inte fråga om något rollspel. Är man nära sanningen handlar man rätt. Har man t.ex. trög tarm kan man rena den genom örter. När kroppen ”glömt” hur den ska göra får man ”påminna” den om hur det ska gå till. Korrigering sker då man under en kurs äter på visst sätt. Det finns korta och längre kurser beroende på behov och livsstil.

Är en person mentalt nedsatt påverkas ofta minnet; tillståndet kan förbättras med Ayur-Veda. Med en slags örtpasta höjs immunförsvarets funktion. Livsstilen är viktig – men den behandlande undviker att ge pekpinnar. Då klienten prövat ”allt” tycks det inte vara någon återvändo, men Ayur-Vedabehandling hjälper! Exempelvis kan högt blodtryck vara känslorelaterat. Obalansen kan återföras på en PITTA-höjning och då gäller det att sänka eldelementet där och minska saltmängden. Emellertid kan ett icke-normalt tillstånd ha flera orsaker.

Nämnde Deepak Chopra har skrivit en mängd böcker och Inga-Lill tipsade om några. Jag hann anteckna: Ayur-vedisk vegetarisk kokbok; Läkedom för hjärtat ( rekommenderas: kan ge verklig lycka!); Perfekt matsmältning; Gränslös energi; Livets andliga lagar för föräldrar.

Inga-Lill förevisade en del produkter som används mycket. Bland speciella örter nämnde hon gurkmeja m.fl. Barn vill ju gärna äta något sött före maten och det är faktiskt rätt, för sött dämpar deras matlust något. Kroppen blir lugn, man äter inte så fort, vilket är bra. Man kan t.ex. som ”förrätt” ta honung, saffran och banan. Ät tvärtom inget sött efteråt som brukligt är, utan avsluta måltiden med något som smakar kärvt, t.ex. fänkålsfrö eller gurkmeja eller bladgrönt som nässlor. Sedan är man garanterat mätt i fyra timmar; då pockar magen på mer – ingen lust till fika på eftermiddagen.

Ge akt på kroppens signaler för hunger resp. mättnad. Är kroppen i rätt balans känner man sig nöjd: ingen sugande hungerkänsla. Lycka och glädje bevarar hälsan och läker obalanser. Du bör göra saker som du gillar. Lev med dina sinnen, upplev musik, rörelser, dofter – allt det man tycker om helar. Det blir ”spralligt” i kroppen genom rörelse! Var dig själv! Då trivs alla andra med dig, de dras till dig, du får nya vänner. Du behöver faktiskt inte styra; det kan låta konstigt, men förändringen har hittat dig själv!

Vid massage berörs s.k. marmapunkter, varvid obalansen luckras upp. Då man masserar används också dofter och oljor. Det finns 107 marmapunkter på kroppen, och det är tre stora centra (”databaser”), dit all information från punkterna kanaliseras. Det blir obalans när det är stopp någonstans i systemet. Den första åtgärden är då att massera lätt för att vitalisera punkterna. Har man t.ex. värk beror det på stopp i förbindelsen på något ställe. Någon av åhörarna frågade om dessa marmapunkter är detsamma som akupunkturpunkter enligt gammal kinesisk läkekonst. Inga-Lill trodde att det finns ett samband.

Meditation är en av metoderna i Ayur-Veda. En enklare variant utförs under tre dagar à tre timmar. En annan fråga gällde vem Deepak Chopra var. Svar: Han är en nutida expert på denna femtusenåriga lära. Man har i årtusenden iakttagit och lärt av sina erfarenheter. Vad åt man? Vilken effekt hade den eller den maten? Man drog slutsatser, antecknade noga alla kroppens reaktioner. Det var Rishi-män som gav upphov till Ayur-Veda-läran. Då britterna koloniserade Indien försvann läran till det yttre, böcker brändes på bål. Men nu har Ayur-Veda återupplivats och sprids även i väst. Chopra har bildat ett center i USA.

Inga-Lill hade alltså tagit med sig en del av de produkter som hon säljer. Hon påpekade dock att det finns mycket man kan ta vara på själv och hämta kraft från naturen. Då behöver man knappast anlita läkare. Alla välfärdssjukdomar som uppkommit kan vi själva hela eller i vart fall förbättra. Hon gav ytterligare exempel på personer som hon visste hade blivit mycket bättre, bl.a. ett fall med problem med bukspottskörteln. I ett annat fall försvann pollenallergin hos en kvinna efter visst kosttillskott. Det var fråga om stor överbelastning, näsan rann förskräckligt, men det heta gick att bota. (Vanligen talar man om bättring, inte om bot, vilket man inte utlovar.) Det finns också tabletter som hjälper mot allergi. Histamin är ett ämne i kroppen som utlöser allergi; stress är också ofta allergiframkallande. Rådet blir förstås: Varva ner! Avslappningsövningar är effektiva. Apropå allergi kan man vara ”allergisk” mot vissa människor också! Det bli faktiskt som en allergireaktion; vanligen föreligger då även någon annan överbelastning.

Vidare anförde Inga-Lill som exempel leverproblem, då man kan få hjälp med att rensa ut i PITTA-organen. Man har då förmodligen ätit för mycket så att kroppen blivit nedsatt när levern fått jobba alltför hårt. Detta går att komma till rätta med – utan att tillgripa Losec! Det handlaralltid om att upptäcka och ändra grunden till ett fel; då är det möjligt att göra kroppen frisk med Ayur-Veda-medel! Exempelvis finns det ett pulver som löses i vatten och tas före maten, då man har trög mage. Effekten består i att förbränningen underlättas.

Alla vet förstås att rökning är skadligt, sa Inga-Lill med anledning av en publikfråga. Rökningen påverkar doshorna så att obalans uppstår. Hela kroppen påverkas, men först och främst tar ju lungorna stryk. När man försöker sluta röka bör man sätta något i stället. Massage är f.ö. bra mot förkylning. Då man är förkyld bör mjölkprodukter undvikas, för det som är slemmigt och varmt (?) är ej bra då. Här jämförde hon med den allmänna försurningen av vatten och luft; dessutom kalkas många sjöar (och mjölk innehåller ju kalk). Försurningen förorsakar naturligtvis störningar, och mentalt tappar man då glädje. Om man testar ph-värdet i urinen, får man besked om hur mycket kalk och magnesium som finns i kroppen. Det är ofta underskott på dessa ämnen.

Mot förkylning kan man köpa en näsolja som inte förstör slemhinnan såsom andra medel gör. Dessutom är denna näsolja verksam mot snarkning. Annan olja används mot spänningar i axlar och nacke; den löser upp dessa. Det finns ännu en olja för behandling av whiplash-skada, då vävnader i nackpartiet skadats genom ett häftigt ryck. Då används helkroppsmassage. Fötterna är viktiga; här gäller det att stimulera hormonsystemet med oljor som påverkar både VATA, PITTA och KAPHA. Hela konstitutionen känner av behandlingen. Man blir t.ex. inte längre frusen.

Vid tandinflammation åstadkoms läkning genom sköljning med äkta sesamolja. Vid massage är det främst händer, fötter, nacke och hals som är viktigast. Man kan behandla bestämda marmapunkter som stimuleras så att man uppnår lindring vid fibromyalgi. Som nämnt är alltid en av doshorna dominant hos varje person, och dominansen är individuell från början; man föds med den. Men alla har del i alla tre. Det sker en ständig transport genom kroppens alla system. Det Ayur-vediska tillvägagångssättet är alltså att ta reda på var obalansen är och se vilken som är grunddoshan. Det förekommer att den ena doshan ”välter” den andra.

Vi fick ta med oss infoblad. Bl.a. stod det att tungan visar mycket av patientens tillstånd; även ansiktet kan avslöja något om magen. ”Bli din egen doktor!” uppmanade Inga-Lill som vidare informerade om att en konsultation som tar en och en halv timma kostar 350 kr. Därtill kommer kosttillskott och/eller örter m.m. som man vanligen behöver komplettera med. En kurs om två dagar (Steg 1) kostar 1.100 kr, och den upprepas flera gånger under våren 2002. Även en kurs i Steg 2 kommer att ges. Bl.a. innehåller Steg 1-kursen genomgång av de fem elementen, andningsövningar, om leder och luftvägar.

Vi fick lukta på oparfymerade tvålar med olika örtdofter. Det är individuellt vilken doft man föredrar. Vi vill ju ha lycka i doshan, att vara lycklig är naturligtvis bra för kroppen. En halv liter sesamolja (65 kr) används för massage av kalla fötter, oljan ger mycket värme. Apropå temperatur: ät ej mycket kall mat. Ett avjoniserat vatten används när man vill koka bort skadliga ämnen. Sådant vatten är också lättare för kroppen att ta upp. En oskadlig tandkräm som består av olja och örter visades. Det finns faktiskt tandkrämer med cancerframkallande ämnen i handeln, påpekade Inga-Lill. Det finns även medel mot plötsligt håravfall och torr hud (PITTA-höjning). Då ska man inte ta något som är starkt, surt eller salt. Vidare tillhandahålls en hudkräm som alla tål.

En marmapunkt-olja befordrar god sömn och lindrar urinvägsbesvär. En marmapunkt vid naveln smörjs. Även njurproblem och kronisk urinvägsinfektion kan lindras. Förstoppning är en vanlig åkomma och beror ofta på att tarmfickor uppstår, varvid förstoppningen åstadkommer ett tryck på urinvägar och njurar. Det går att rätta till med ett av medlen som Inga-Lill demonstrerade. I ett fall hade de kroniska besvären försvunnit helt. Det finns f.ö. en Ayur-Veda-skola i Markaryd.

I dessa influensatider påminde hon om att man inte ska äta så mycket sött, mjölkprodukter eller annat slemmigt”, inte heller ost. Enligt Ayur-Veda-läran är mjölk etc. Inte bara annars heller. Ta gärna gurkmeja i vatten och gurgla varje dag. En fråga löd: Då är väl inte heller yoghurt bra? Svar: Nej (?) ((Jag är lite osäker om svaret. M in anm.)) Vid obalans ska man utesluta ost som är sur (färskost är bättre). Köp ekologiskt odlade bananer, undvik de besprutade. Apropå mjölk igen: 1 liter innehåller 1 gr kalk; benskörhet beror på kalkbrist. Det finns kalkpulver och magnesium att köpa. Beträffande ekologiska produkter som Inga-Lill säljer i Fagerhults Hälsocenter i Mariestad finns annons i Wäxthuset Kosmos program.. Där nämns bl.a. fikon, russin, samt olika slags nötter, frön och bönor.

På slutet talades det om dinkelmjöl-kli som innehåller mindre gluten och tyskt speltvete. Matvanorna är ofta fel: det äts för mycket mat, fel mat på fel tider, sent på kvällen osv. Ytterligare en bok rekommenderades: Majvor Stigson-Green, Skapa din egen hälsa Ayur-Veda. Vi fick också titta på – och några provade – en speciell sorts glasögon (mörka med punkter!), avsedda att träna synnerven. Det skulle räcka med att använda dem en kvart om dagen.

Kort kommentar 2001

Vi var ca, 18 personer som fick många fakta och nyttiga tips. Publikens intresse för produkten var påtagligt. Det mesta lät mycket vederhäftigt. Föredraget var helt klart givande.

Kort kommentar 2016

En bilaga, Ayur-Veda – Naturlig hälsa, glädje och visdom är tyvärr för lång för att återges här. Under rubriken Vet du vem du är? var det ett självtest för viss vägledning, Inga-Lill Andersson är dipl. Ayur-Veda hälsorådgivare.

Sture Alfredsons hemsida