Banktänk

Om du till din bank har en skuld / hoppas jag den är dig huld. / Likt Krösus badar den i guld. / Du med flera önskar inget mera / än att alltid slippa amortera. / Vill banken som mecenat stoltsera? / Tackar!Den har givit ditt liv en mening / genom kronisk betalningsförsening. / Den har också mer än en förgrening / till de suspekta som önskar rening / av svarta pengar i grumligt vatten, / där det bubblar såväl på dagen som på natten. / Hur tvättar banken byken? Det vete katten. / Kanske rätta tvättmedlet är grumset i café latten!?

Banken struntar väl i gamla gubbar och tanter / och deras släkt och anförvanter / som vill ha kvar sina skitiga kontanter. / I glesbygd på många håll och kanter / finns gott om gnällspikar och kverulanter. / Där är ingen bank som servar spekulanter, / inga bankomater syns i byarnas branter. / Man litar ej på banker som lånegaranter. / Över banker vakar inga kontrollanter. / Bekämpa banker förmår inga demonstranter. / Banker gör som de vill, likt fulla backanter. / I skeppet Svea det knakar i alla spanter, / så även i alla hennes linor och vanter.

Visst kan man tänka och tycka en massa om banker; det går i vart fall inte att tänka bort dem. En del saker är lite konstiga. Bankerna, som annars är så noga med att kräva folk på pengar och genom allehanda trick hitta på nya avgifter och "nollränta" (t.o.m. "minusränta" finns faktiskt inom bankvärlden!), är tvärtom jättegenerösa när upp över öronen bolåneskuldsatta år efter år har fått anstånd med amorteringar. Dock ryktas om stopp för detta förfarande snart nog av vissa skäl. (Jag är ingen ekonom så jag får akta mig att närmare gå in på samband som jag inte behärskar.)

Nu har flera storbanker (inga namn, men både du och jag vet vilka) hårt kritiserats för att ha struntat i åtgärder för att komma åt penningtvätt. Är det för jobbigt att ta i med hårdhandskarna -- gäller låtgåmentalitet? Av pengatvätteriet syns endast toppen på isberget, ty tvättglada maffialigor anlitar definitivt de bästa tvättspecialister som står att finna. I mindre skala förekommer det förstås här och var; svartjobb är för övrigt ingen okänd företeelse. Där betalas också svart, men den färgen syns ju inte. Förresten är den symbolisk i en rad negativa ord: svartsyn, svartmålning, svartbygge osv.

I rimform har jag även nämnt reaktioner på spolningen av kontanter. I Skövde är det bara en bank där man ännu hantererar kontanter vid besök i kassan. Nu undrar jag om det bara är en tidsfråga innan likvida medel helt försvinner från marknaden, fast än så länge behålls i alla fall bankomaterna för uttag. Konstigt nog kommer nya sedlar att införas -- för hur länge? I Sverige kommer säkert kronan att bli ett minne blott, då ryker väl också 5- och 10-mynten. Dessa två tror jag också ersätts av sedlar -- alltså blir det en myntlös marknad. Rätta mig om jag har fel, jag är inte 100 % välunderrättad.

Jag kommer att tänka bakåt på den hänsynslösa Pol Pot-regimen i Kambodja på 1970-talet; man försökte på en gång radikalt införa det kontantlösa samhället, samtidigt som folket terroriserades brutalt. Nu är ju läget totalt annorlunda i och med den nästan allomfattande digitaliseringen, så visst är det möjligt att nu övergå till ett penninglöst system -- dock säkerligen med en del negativa effekter i övergången. Mig förefaller det ologiskt med temporära (?) sedlar.

Bankerna är grundbulten i hela det kapitalistiska systemet, ja praktiskt taget överallt, vare sig länderna är demokratiska eller ej (diktaturer kallar sig gärna demokratiska i någon mening). Som bekant skakas världen då och då av cykliskt återkommande finanskriser. Storbankerna klarar sig för det mesta helskinnade genom dessa; det är sällan någon verkligt betydande bank helt går över styr; endast banker med mindre resurser gör ibland konkurs.

Bankjättarna verkar orubbligt allsmäktiga. Internationella valutafonden (IMF: International Monetary Fund), i samarbete med Världsbanken, har en oerhörd makt, till stor del under kontroll av USA. Stenhårda lånevillkor för utfattiga uländer har utarmat folken ännu mer i vissa bakruttmässiga nationer. Det har hänt att man i sådana fall varit tvungen att ta nya lån för att kunna betala skuldräntan. Nu har turen (!) kommit ända till Sydeuropa, nämligen Grekland i första hand, som hamnat i skuldfällan.

Varifrån kommer ordet bank? 1) sandbank o.d. = ty. Bank: bänk eller bank. 2) Bank=penninginrättning går tillbaka till ital. banco/banca som var penningutlånarnas bord/bänk. Jämför bankrutt av ital. banca rotta: sönderbruten bänk/växelbord. Jämför också ordet likvid (lat. liquidus: flytande) och likvidera = betala, göra upp; avveckla; likvidation: slutbetalning, avveckling (allt enl. Wessén, Våra ord) -- Sedan är det ett till betydelsen inget långt steg till det otäcka ordet likvidering/likvidera.

I min ungdom kände jag en kille som hette Banck. / Till på köpet lystrade han till förnamnet Frank. / Det är logiskt att Frank skulle platsa på en bank. / Han var alls icke lagd för gnat och klank. / Han var i sin framfart som en rysk supertank / som inget motstånd kunde skjuta i sank. / Han var snabb som en rymdfarkost som ju är långt ifrån rank. / Hans tankar och hans planering var utan vank. / Hade ingen eftertanke som var blek och krank. / Hans kropp var i trim, en atlet utan skavank. / Han var frisk och fräsch, av sprit han aldrig stank./ Det värsta han visste var att slå dank. / Otänkbart att han kunde bli helt pank. Anställd på en bank gjorde Frank raskt karriär. / Som bankchef hade han framgång där. / Han rodde iland mången miljonaffär. / Blev med allt högre lön riktigt rik, jag svär. / Men det kom en kris. En sådan på kapitalet tär. / Denna bank var liten, saknade en stark finansiär / som kunde rädda den i en situation så prekär. / Tyvärr kom en attack från en stormrik borgenär, / som köpte upp hela surven som varit Frank så kär. / Denne blev sparkad. Sedan blev han olönad volontär / i ett uland där han snart blev konsult till dess ministär. / Frank som ekonom hjälpte landet ur misär. / Han blev där en hjälte, prisad som hederslegionär. / Hans insats var värderad, ren och skär. / Han var en man som gjorde gott, ingen fluga förnär. / Frank Banck fick avslut på sitt liv så här: / Som nöjd pensionär och lagom rik miljonär. / Ergo nota bene: Läs och lär /det som dig till insikt bär.

Bankvalven bågnar. Blådårar bluffar, bestjäl banker bakom betryggande banksekretess. Bekymrade bankdirektörer betalar bovar betydande belopp. Betalningsföreläggande brukar bevisligen betinga bitterhet. Bara betalkort begränsar betalningsmedlen. Betänklig bestickning befrämjar bedrägerier. Brottslingars bankfack bevakar, beskyddar biljoner. Besuttna bankirer bibehåller betrodda bankkunders bankgaranti.

Sture Alfredsons hemsida