Citerat

Ur ett mejl 1/6 2015 från biskopen emeritus och överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark: "Ett senkommet tack" , som förutom bokbeställning bland annat innehöll följande:

(....)" jag blev så imponerad av ditt genuina engagemang för kultur i sannaste mening (...) Och hela tiden har sammanfattningen av "Skövde i världen - världen i Skövde" legat på ett bord i mitt arbetsrum.

(....) Du är i dig själv ett bibliotek! Din hemsida* ger uppslag till studium av de mest skilda ämnen! Nu läser jag din sammanställning av vad som yttrades vid samtalskvällen i Skövde 2001, och de många inläggen om språk och integration erinrar mig om ett besök (.... i Calif.)

(....) Det skulle vara mycket roligt och säkerligen synnerligen givande att läsa din (bok) "Tankespår och tänkesätt" (...)."

* sture-alfredson.se där nämnda sammanfattning & en mängd andra texter kan läsas.

Ur ett mejl 5/6 2015 från chefsbibliotekarien vid Stadsbiblioteket i Skövde Anna Gullstrand:

(...) "Vi ser fram emot att ha dig som en inspirerande och skrivande kulturell kraft i kommunen. (...) Inte minst det uppväxande släktet har en demokratisk rättighet att få språket, litteraturen och åsiktsfriheten som en självklar del av kosten. Kanske kan kulturartiklar av din penna nå flera om de publiceras i vår lokala press (...) Tack för att du drar ditt strå till stacken och också för att du är en av dem som formulerar vad kulturen betyder för oss som bor just här i Skaraborg mitt i den stora vida världen. För alla våra nya svenskar kanske det kan ge möjligheter att förstå oss svenskar bättre och vårt sätt att se på saker och ting -- och göra livet lite enklare!"

Ur ett mejl 9/6 från Leif Walterum, kommunpolitiker:

"Jag läser något varje vecka i böckerna och det ger stimulans. Gillar hur du använder språket och om du usäktar "leker med språket" så de får en mening och betydelse. För mig har det blivit ett sätt att rensa hjärnan när bruset i vardagen blir för stort." (...)

Ur ett mejl från Ulf Nilsson, konstnär och ordförande i Kulturarbetarcentrum (KAC) efter vernissagen av Vårsalongen 30/5 2015:

(....) "Sture Alfredson, författare och poet, läste både poesi och prosa på sitt underfundiga sätt. Hans lek med språket är en konstart i sig. Och den ger anledning till både eftertanke och skratt."

Ur mejl 27/1 2015 från fil dr Bo Nordstrand, lektör (se recensioner av mina böcker):

"(...) Du har skrivit så mycket som är klokt och läsvärt och fullt av idéer och insikter (...) Dina tankar om det osynliga är så sanna (...) Din hemsida innehåller så mycket läsvärt och är ett nav för den som vill ta sig vidare i språkets värld (...)"

Ur mejl 23/2 2016 från Regina Hedman, agent, och Robert Gustafsson:

(...) ”Så intressant med någon som är så språkligt intresserad som Du! (...) Vi har även gått in på Din hemsida och jag kommer med glädje att läsa texterna som Du skrivit under avdelningen ”Prosa”. Robert tycker att Dina texter är både underhållande, finurliga och intressanta.”

Sture Alfredsons hemsida