Feng shui – vad är det?

Elisabet Bäckström

5/4 2001 i Balder, Kulturhuset Skövde

Arrangör: Wäxthuset Kosmos

”Elisabet Bäckstöm pratar om den gamla kinesiska kunskapen som skapar harmoni och framgång, när du arbetar med din yttre miljö. Feng shui betyder vind och vatten. Feng shui är en blandning av astrologi, kinesiska symboler och sunt förnuft och bygger på de fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten.” (ur Wäxthusets Program våren 2001)

Redan innan föredraget hade E B på blädderblock tecknat samband mellan de fem elementen. ((Av praktiska skäl återger jag här samband och påverkan som nedan i st.f. i cirkelform i E B:s teckning. Att visa förlopp i naturen som cykler är förstås mer korrekt. Min anm.))

Eld <--> jord <--> metall <--> vatten <--> trä <--> eld… Det är alltid fråga om påverkan, skapande, men även motsatsen, nämligen förstörande. ((Jämför Yin/Yang-symbolen som innehåller motsatsernas enhet. - Följande ordning har jag hämtat ur boken Feng shui av Man-ho Kwok & Joanne O'brien. E B:s figur var mer cyklisk till formen. Hon gick inte närmare in på dessa relationer nedan. Min anm.))

Trä skapar eld; eld skapar jord; jord skapar metall; metall skapar vatten; vatten skapar trä. Trä förstör jord; jord förstör vatten; vatten förstör eld; eld förstör metall; metall förstör trä.

Det som kännetecknar både vind (feng) och vatten (shui) är rörelse. Rörelse är naturligtvis en form av energi. (( E B talade i fortsättningen mycket om energier. Märk att stillastående vatten saknar så gott som rörelseenergi och är inte heller bra. Min anm.))

Syftet med Feng shui-läran är att skapa harmoni i människans liv. Denna urgamla kunskap praktiserades förr av Feng shui-mästare vid höga potentaters hov. Till en början gällde det bara att för stormännens räkning finna lämpligt belägna gravplatser med hjälp av Feng shui. Men snart kom denna praktiskt inriktade filosofi att också söka finna vägar till harmoni och lycka för de levande.

Tiden blev då givetvis likaså en viktig faktor: år, månad, dag och timme togs med i beräkningen. Astrologin fick således stor betydelse för en helhetssyn. Man kan urskilja två skolor inom Feng shui: kompass-skolan och formskolan. I praktiken förekommer vanligen en blandning av dessa två.

E B skissade för att helt kort visa exempel på hur ett hus bör placeras i naturen. ”Skydd i ryggen” är viktigt, likaså träd vid sidan av/bakom huset; (höga) berg i bakgrunden; (lågt) stenparti + (lägre) buskage framför huset; i förgrunden väg och/eller vattendrag. Symboliska begrepp som ”Vita tigern” och ”Fågel Fenix nämndes också.

E B betonade att det hela tiden är tal om naturens energier i rörelse. Hon antydde hur man tar ut kompasskurs och att man koncentrerar sig på husets framsida som är den sida som tar in energi. Syftet är att få in goda energier i huset. Det är många faktorer att ta hänsyn till och här ska bara anges några få. F.ö. bör man ta även en grundlig undersökning med en nypa salt, menade hon, då en hel del termer och uttryck förefaller oss västerlänningar dunkla och gåtfulla. Vi i väst kan knappast ta hänsyn till alla komponenter, dessutom finns ju olika riktningar (skolor).

E B, som gått flera veckoslutskurser i Stora Levene och utbildat sig på Feng shui, sa att hon fortsätter att studera detta intressanta område. Det finns en rad böcker i detta ämne som är på modet (se nedan, i slutet).

Väsentligt i detta sammanhang, och något som alla kan lära sig, är att ta reda på de s.k. currylinjerna. I marken löper ett osynligt nätverk av linjer, som ligger på ett avstånd av ca. 4 meter från varandra. Speciellt viktigt är det att ta reda på de punkter där currylinjerna korsar varandra vinkelrätt, ty just i dessa korsningar blir förstås energin extra stark och kan påverka människor (och djur) ogynnsamt. Kartlägg alltså din bostad för att se om det finns sådana punkter, i synnerhet där man sover.

Hur kan man då upptäcka dessa osynliga linjer? Med vanlig elektronisk apparatur går det inte. Därför har den etablerade vetenskapen självfallet förklarat att något linjenät inte alls existerar. Men med slagruta eller pekare kan man fastställa var linjerna löper. När man på detta sätt upptäckt currylinjer och framför allt korsande sådana i sin bostad, bör man absolut se till att man inte har sin säng över ett dylikt kors. Förresten finner man vattenådror på det sättet, det är ju det slagrutan är mest känd för. Vattenfyndigheter ska man också se upp med.

((Jag har varit med om att mäta curry- och andra linjer i naturen och sett att andra som varit vana att hitta linjer lyckats. Pekarna gjorde bestämda utslag för dem men själv klarade jag inte det. F.ö. är det vanligt att företeelser och beprövat verksamma metoder anses icke-existerande, därför att de tycks oförklarliga. Men t.o.m. attityden hos vetenskapsmän i väst kan ändras. Exempel: viss acceptans av akupunktur i väst. Min anm.))

E B medgav att de här linjerna inte är allmänt kända i Sverige. Men i Finland förekommer det att när man ska behandla personer med reumatism, mäter man också var deras sängar är placerade. Det finns faktiskt ”avstörare” (liknar filmrullar) som sägs ta bort dålig energi under sängen. ((Vore det inte bättre att flytta sängen om den råkar stå rätt över ett currykors? Men det kanske inte alltid låter sig göra. Ang. apparater: jämför vattenvirvlaren (nedan). Min anm.))

E B gav flera exempel på personer som blivit hjälpta. En pojke som hade svårt eksem, blev mycket bättre efter flyttning av sängen. – E B:s man kände sig deppig. Hon föreslog att de skulle undersöka sovrummet. Han var skeptisk men det visade sig att han brukade sova på currylinjer som korsade varandra. Dessutom sov katten ofta där också, vilken inte gjorde saken bättre, tvärtom. Efter sovrumsbyte kände maken sig piggare, även om det tog någon tid (ett par månader).

På tal om strålning: E B ansåg att man inte borde ha någon dator eller annan elektronisk apparatur i sovrummet. En tonåring har ofta t.ex. sådana apparater i sitt rum där han också sover, vanligen ett mindre rum, och där blir det ett enormt strålfält.

((Att det förekommer strålning från datorer med tillbehör är helt klart – men är den farlig? Det har även talats en hel del om mobiltelefoner i det sammanhanget. Men vad vet man? Om denna energi, som sägs vara försumbar, får skadliga verkningar, visar sig förstås först på sikt. Tillverkarna är inte särskilt angelägna att satsa på forskning som skulle kunna visa på skaderisk. Och om man starkt anar vissa risker, vill man på producenthåll säkert inte basunera ut det. Hela industrisamhället bygger på datoriseringen, så datortätheten är förutbestämd att öka hela tiden. Man kan bara hoppas att skärmarna i nya datorer avger allt mindre strålning. F.ö. undrar jag vilken skillnad det är på jordstrålning i form av currylinjer och datorstrålning? Den vedertagna vetenskapen ger naturligtvis inget besked. Min anm.))

När det gäller Feng shui får man ofta kompromissa vad beträffar åtgärder, framhöll E B (jämför ovan). Förresten kan alla lära sig använda slagruta eller pekare (pendel). Det kan dock behövas viss träning parad med en positiv inställning, för en helt negativ eller skeptisk attityd ger säkert dåligt eller inget resultat, alltså ringa eller inget utslag. Det gäller både undersökning av currylinjer och vattenådror.

I de fyra väderstrecken finns såväl aktiv som passiv energi. Varje väderstreck har betydelse för hur rummen i huset används och hur energierna kommer in i bostaden. Därför bör vi ta vara på våra lämpliga väderstreck (se nedan).

Beträffande de fem elementen: vart och ett kombineras med en siffra och förknippas på många sätt med skilda begrepp för bl.a. släktskap av olika slag, en rad kroppsorgan, färger, smak, egenskaper som glädje, ilska etc. – allt i ett otal kombinationer sinsemellan. (( E B visade en översikt i tabell form som jag bara hann återge rätt ofullständigt i mina anteckningar. Dessutom var länkarna svårtolkade. Därför avstår jag från att försöka visa tabellen här. Min anm.))

De 5 elementen med siffror (enl. E B:s tabell): TRÄ 4, ELD 9, JORD 2, TRÄ 3, JORD 5, METALL 7, JORD 8, VATTEN 1, METALL 6. (Samma element återkommer ibland med annan siffra och andra begrepp enl. E B:s tabell som här utgår.) Den s.k. luoshu-kvadraten bildas som följer:

4 9 2 ”De jämna yin- (kvinnliga) talen är placerade i kvadratens hörn och de ojämna yang-(manliga) 3 5 7 talen är placerade i de fyra väderstrecken med S upptill, V till höger, N nertill, O till vänster. 8 1 6 Talet 5 i mitten är det mest kraftfulla. 9 och 1 anses vara de mest gynnsamma talen.” (mitt citat ur nämnda bok)

VÄDERSTRECK: Strävanden i livet: *S: Erkännande och berömmelse. Symboler: Hästar & röda blommor. *SV: Giftemålsutsiktet & äktenskaplig lycka. Symbol: Rosa pioner. *V: Välgång för barnen. *NV: Hjälpsamma människor & goda rådgivare. *N: Karriärer. Symbol: Penningblommor. *NO: Utbildning. Symboler: kristaller & jordglob. *O: Familjerelationer & hälsa. Symbol: blommande persikoträd. *SO: Rikedom och välstånd. Symboler: Plommonblom & groda (!)

Märk att väderstrecken i Kina anges i en annan ordning. Symbolerna kan verka främmande för oss. ((Den kinesiska kulturen har ju många symboler som relaterar till naturen, och det gör ofta motsvarande tecken också. F.ö. är kinesiska namn, begrepp och metaforer mycket ofta poetiska och symbolladdade. Min anm.))

Luoshukvadratens siffror står var och en likaledes för speciella begrepp. 1=akademisk, 2= sjukdom, 3=aggression, kontakt, 4=sex & romans, 5=olycka, trubbel, 6=juridiska problem, 7=rådande framgång, 8=kommande framgång, 9= framtida framgång. Till yttermera visso kan siffrorna beteckna antingen aktiva eller passiva energier; man markerar: siffra i cirkel=aktiv , siffra i triangel= passiv. (( På tal om energi: tecknet för qi betyder ung. livskraft, ”livsandetaget”. Min anm.))

Inbördes påverkan mellan elementen kan komplettera helhetsbilden, t.ex: Eld föder jord; metall kontrollerar trä (yxa hugger i trä). Färgval är f.ö. också viktigt när det gäller att göra rummen trivsamma med hjälp av Feng shui. Man ska vara noggrann när det gäller att ta ut kompasskurs, annars stämmer det inte riktigt, bara några graders fel betyder mycket. Man använder en vanlig kompass och ritar in väderstrecken på en skiss över bostaden med alla rummen. E B ritade en planritning över sitt hus och drog upp väderstreck och currylinjer som erhållits med pekare. Någon frågade om husets ålder också skulle tas med i beräkningen. Svar: Ja, byggåret är bra att känna till, det har med grundenergin att göra.

På skissen skrev E B in siffror parvis, där varje siffra var inskriven i en cirkel eller i en triangel, d.v.s. betecknande aktiv resp. passiv energi (se ovan). Hur det hela tedde sig i detalj skulle föra för långt; dessutom är jag själv inte helt klar över tillvägagångssättet.

E B ville först och främst ge exempel på hur det hela fungerade i praktiken. Bl.a. berättade hon om pojken (hennes son?) som var i opposition till sina föräldrar. Sedan han flyttat sin sovplats ändrade han sitt uppförande. Det var säkert dålig energi som påverkat honom förut. E B tillade att hemmet inte brukar vara någon ”katastrof”, men det är ju inte ovanligt att barn kommer i konflikt, och varför då inte undersöka om det går att göra något åt saken. Känn efter intuitivt var felet ligger.

E B visade på skissen över sitt hus hur exempelvis aktiv energi passerar in genom ytterdörren. Energier går in i köket (råd: ha inget ”kontor” i köket). De kommer in i badrummet (råd: ha dörren stängd, annars blir energin ”bortkastad” i avloppet!).

Förutom byggår och/eller flyttår (inflyttning) betyder även byggmaterialet en hel del för ett hus/våning; T.ex. metall hindrar dålig jord (5). Förresten sa E B att det var samma energisituation i både över- och undervåning i hennes hus. Det är f.ö. ofta så, att det inre i ett hus har dåliga energier, t.ex. när luften utifrån kommer direkt in i en hall; det uppstår virvling i hallen. Det är ej lämpligt att stå och diskutera något viktigt i en ”orolig” hall, det blir lätt en dispyt! Om där finns ett fönster kan det vara bra att hänga upp en gardin för att dämpa energin. E B jämförde hur det är i långa sjukhuskorridorer: de genomkorsas av snabba energier, vilket gör att människor promenerar hastigt genom dem.

Fler exempel: På infarten (gången) till det egna huset lät E B placera ut blomkrukor på så sätt att man måste röra sig i sicksack mellan dem. Rondeller tjänar givetvis också till att man ska sakta in ordentligt. ((Jag har sett ett liknande arrangemang längs en mindre gata i mitt grannskap i Skövde. Syftet var förstås att dämpa farten hos passerande bilar. F.ö. var blomsterlådorna vackra. Min anm.))

En annan sak som inte skulle vara bra: en flaggstång framför huset. Att inte heller vårdträd skulle vara bra att ha framför huset fick vi också veta. (Varför var oklart.) Vidare bör man vara försiktig med vatten, sa E B. Vatten på rätt ställe är OK, men det kan annars bli ett problem. Så till exempel kanske det inte känns bra med en fontän inne; möjligen inte heller med ett akvarium. Man får pröva sig fram och använda sitt sunda förnuft också. Man kan även rensa i auran med Feng shui.

Vad inomhusmiljön beträffar framhöll E B hur viktigt det är att städa bort gamla saker i förråd och garderober. Dålig energi binds nämligen i oredan. Rensa alltså bort gamla kläder, sedan känner man lättnad! Emellertid kan arvegods vara ett problem: ”Ska farfars gamla soffa verkligen få stå kvar där?” Skänk bort det som inte känns bra att ha kvar. Över huvud taget är ju prylar ett bekymmer nu för tiden. Många saker är ju status. Prylarna finns som vi vet överallt – är vi rädda för tomhet? Affärernas lockande erbjudande ”Köp tre, betala för två” går vi ju lätt på! Och hur många har inte samlarmani? Sådana går ofta till överdrift – fast måttlöst samlande kan kanske vara en sorts terapi?

I varje fall binder ett övermått av grejor energi. Om t.ex. en pryl går sönder känns det inte sällan som en katastrof! En vanlig reaktion är ju: ”Det är synd att kasta den”. När du väl bestämt dig för att rensa upp, pröva gärna att först slänga lite. Har du ett överfullt skrivbord? Rensa! Annars är risken stor att man bläddrar och bläddrar — och oönskade papper bara kommer igen hela tiden. Ett annat exempel: Barn ritar massor med teckningar; visst vill föräldrarna spara dem för eftervärlden, men nog kan man slänga en del av dem. Spara det nödvändigaste. Det som är kvar har naturligtvis stort affektionsvärde.

Var alltså rädd om de små tingen, ha kvar lagom mycket, spara invanda saker. Ett sovrum ska inte vara överpyntat, där vill man ha lugn och ro. Själv har E B tagit bort blommorna i sovrumsfönstret, så att de inte ska stå i vägen för vädring och så att de inte fryser då. Badrummet ska inte heller vara överpyntat – och ”spola ej ut lycka!” Allmänt sett bör det råda balans mellan maskulint och feminint i ett rum; en dos av både manligt och kvinnligt är lämpligt. Har man två stycken av något slags figurer är det bra: parsamhet gynnas.

Grundenergin finns i mitten: se siffran 5 i kvadraten ovan. Formskolan har parollen: ”Sköldpaddan i ryggen”. Detta symboliserar trygghet i ombonad miljö. Kolla dörrar: badrumsdörren ska vara stängd, likaså toalettlocket (!) samt fönster. Se även vad som sagts om sängens placering ovan. Färgerna spelar som nämnt också stor roll.

En fråga från publiken: Ska man inte kolla hartmannlinjerna också? Svar: Currylinjerna är betydligt starkare än hartmannlinjerna som också bildar ett osynligt rutnät och alltså hör till jordstrålningen. Därför räcker det med att mäta de starka currylinjerna. Råd: Tänk ”curry”! Tanken styr vad du söker. Man behöver inte tro på att pekare och dylikt fungerar, det funkar ändå. Men om man tror ”det här går inte” så är det ett psykologiskt hinder.

Ytterligare en fråga: Vad är det för energier egentligen? Är det någon skillnad på elektromagnetiska kraftfält? (Otydligt svar.) Människans aura (egentligen flera auror) har stor betydelse. Man blir lättare sjuk om auran är försvagad, och sjukdom avspeglas i aurans tillstånd. Till sist sa E B sammanfattande: För att kunna tillämpa Feng shui är det viktigast att undersöka currylinjer och eventuella vattenådror.

Böcker som E B hade med och rekommenderade: Lillian Too, En komplett illustrerad handbok i Feng shui och dito, Feng shui på lätt sätt. Karen Kingston, Rensa i röran med feng shui (rekommenderas särskilt).

Min kommentar april 2001

Själv har jag ovan hänvisat till Man-Ho Kwok & Joanne O'brien, Feng shui (Forum). Denna är rätt teoretisk och utförlig, men ändå kortfattad med 116 sidor. Det finns förstås en rad andra böcker i ämnet, många på engelska . Att Feng shui är på modet visas av att jag häromdagen såg en kort recension av en bok av Agneta Nyholm Winqvist, Feng shui för svenska hem (Prisma) I litteraturförteckningen i ”min” bok ovan finns dessutom bl.a: I Ching – förvandlingarnas bok (Berghs förlag 1995). Jag nämner denna, därför att den spelar en stor roll för Feng shui, vilket framgår av ”min” Feng shui-bok.

I Kina tänker man som bekant ofta i andra banor än i väst. Andra tänkesätt och inte minst skriften, de fantastiska tecknen, gör att kineser också får andra associationer när de läser eller skriver. Som antytt spelar Yin och Yang en grundläggande roll. Det är ju en dualism, en ”tvåsamhet” där motsatserna inte är skarpt avgränsade eller konstanta. I stället betonas att allt rör sig i cykler, att det är fråga om processer, aldrig stillastående; det ena övergår i det andra.

Det finns väldigt mycket som kan kopplas till Feng shui men som här ej alls nämnts. Själv har jag bara fått lite mer hum om ämnet, utöver det fina föredraget. Det märktes att E B behärskar detta område väl, i vart fall på det praktiska planet, det fick vi bevis för. Hon utför också Feng shui-konsultationer. Det är inte för inte som kineserna anses vara pragmatiska, de har lätt att hitta praktiska lösningar. Betänk alla uppfinningar de var först med.

En annan kinesisk specialitet är givetvis akupunktur; i det fallet är det ju kroppens qi (energi) som behöver hjälp att komma fram i de osynliga meridianerna. Inte heller dessa kanaler i kroppen kan påvisas med vanliga mätmetoder – men icke desto mindre fungerar akupunkturbehandling utmärkt för det mesta; det har den västlig skolmedicinen insett – sent omsider och motvilligt.

Helt nyligen hörde jag i radion att man installerat ett slags vattenvirvlare i Riksdagshuset i Stockholm. Virvlat vatten sades ge energi. Bertil Pettersson är en forskare som sysslat med detta i 30 år, och tillverkaren var naturligtvis helt övertygad om apparatens effektivitet. En professor från KTH var likväl – självklart! – bergsäker: ”Bluff! Hokuspokus!”

Det omdömet är nog många vetenskapsmän också benägna att avge beträffande Feng shui, i vart fall i långa stycken. För dem spelar det ingen roll att dess metoder praktiserats i Kina i tusentals år – så länge man inte kan förklara dem nöjaktigt. Förresten existerar knappast ”100 % ”- bevis och evidens på något område.

Sture Alfredsons hemsida