Gåtan

Människan är förvisso en gåta.
Att grubbla kan knappast båta,
Hon får en dock lätt att gråta.
Lätt som ett fjun, tung som ett lod:
Än ond och grym, än fin och god,
ibland tapper, ibland feg utan mod.
Vi ser för det mesta en sida i taget,
gillar förstås bäst dem i vinnarlaget.
I första rummet står numera jaget.

Maj 2014

Sture Alfredsons hemsida