Hetta

Värme i övermått vållar många besvär.
Som varmgång i maskin den på vissa tär.
Till kropp och själ den överhettning bär.
Tålamod brister och sinnet kokar över.
Konflikter stegras, när lugn vi behöver.
Oro, rädsla och strid då förnuftet söver.
Ilska och vanmakt råder; det hettar till.
Många frågar: Vad är det Makten vill?
Skall vi bara acceptera och tiga still?
Klart vi känner av ett varmare klimat.
I olag är nu dess globala termostat.
Omåttlig hetta skapar kaos och hat.

Sture Alfredsons hemsida