Länkar

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. / Det är förstås ett alldeles riktigt tänk. / Har du en kedja av guld, ser du ett speciellt blänk. / Hoppas guldtjuven hamnar på de anklagades bänk, / och att han då känner av ånger ett stänk.

Alla delar, dvs. varje länk i en kedja, måste givetvis hänga ihop. Ett speciellt armband av guld kallas också för guldlänk. De flesta kedjor är dock ej av denna ädla metall; jag tänker även på grova järnkedjor, kättingar. Brottslingar fängslades och kedjades fast förr i tiden; att lägga en tung kedja runt deras hals var grymt – till skillnad från t.ex. en vacker guldkedja runt en kvinnas hals.

Men väldigt ofta används både kedja och länk i bildlig betydelse. Butikskedjor är vanliga, liksom kedjebrev och kedjereaktioner bl.a. När man länkar samman saker och ting, binder man naturligtvis ihop dem på något vis, så orden länk och kedja kan vara synonyma i överförd mening. Jag kommer givetvis att tänka på miljarder länkar på Internet; de erbjuder en utomordentlig hjälp då man får många hänvisningar om man så önskar. Av tidsskäl får man nog avstå från en del, och man kan komma för långt bort från fokus på ämnet ifråga.

Associationer kan väl också sägas var en sorts länkar, där en föreställning för tanken till en annan sådan, ofta av liknande slag. Det är således en koppling eller fri anslutning mellan olika saker och företeelser. Jag begagnar mycket ofta, mer eller mindre medvetet, någon sorts associativ metod. Det faller sig särskilt naturligt för mig när det gäller språk. Märk förstavelsen sam-/samman-: samröre, samlag, sammankomst osv. I andra språk och i svenska lånord: con-/com-: contact, communication etc. Jag söker gärna samband mellan fenomen som i förstone inte tycks ha något med varandra att göra. På så sätt kan jag inte sällan få nya perspektiv och synpunkter; jag får det att hänga ihop helt enkelt. En bra fråga tycker jag är: Kan man inte se saken från ett annat håll, en annorlunda synvinkel? På så sätt kan jag urskilja mönster som andra kanske inte sett.

En förutsättning för detta tillvägagångssätt är att man är nyfiken och ganska flexibel i tanken: Varför inte vända på steken och pröva? Ibland hamnar man fel men då kanske man kan lära sig något i alla fall. En sak som förvånat mig är: Den som söker han finner. Det ligger väl i sökandets natur att man ändå hittar något nyttigt eller intressant till slut, om man bara anstränger sig en smula och inte hastigt ger upp. En klar fördel finner jag också i att man då inte nödvändigtvis låser fast sig vid en enda ståndpunkt eller linje. Detta hänger nog även ihop med vår tids valfrihet med många alternativ. En nackdel är dock att det ofta blir för mycket av det goda, man blir som åsnan mellan hötapparna. I värsta fall råkar man i beslutsångest, trots att valen för det mesta gäller något bagatellartat; jämför den härliga sketchen: ”Aftonbladet eller Expressen?”

Vid närmare eftertanke tycker jag mig se få reella alternativ i större sammanhang. Ta t.ex. vår gängse livsstil: Den är baserad på det ekonomiska system som vi obönhörligen är länkade (!) till; jag frestas att säga fångna i. På mikronivån kan nog Ingen helt och hållet slita sig ur sitt lilla ekorrhjul. Men när svåra problem uppstår både vad gäller klimat och miljö, hotar kaos. Då vill jag logiskt – och med rimmade inslag, om möjligt med humor – försöka reda ut och pussla ihop det hela. Apropå: Naturligt söker jag då en helhet, åtminstone en bit av den. (Det sista låter faktiskt ologisk!) Jodå, alla har sina begränsningar.

Det talas vitt och brett om kunskapslyft. / Ibland förstår jag då inte ett dyft. / Jag är inte alls klyftig som Catharina Klüft. / Att lyfta skrot är inte lätt / om min kropp på detta sätt / ej kan motioneras bra och rätt. / Utan kunskap står man sig slätt. / Men huvet är trött och saknar vett. / Jag tar ej emot ens en skvätt / av Kunskap jag ej begriper. / Magen gör ont och kniper. / Här råder ett enda kaos. / Jag tror jag flyttar till lugna Laos. / Men det är för gamla och lytta / svårt att bryta upp och flytta. / Ens sinnen blir som förbytta. / Flytta? Till vad nytta?

”Terört” Tidsbristen tilltar, tålamodet tryter. – Tusen tröga tankar tarvar tillit. – Törstiga tuffingar trakasserar tossiga tanter. – Thailändska thaiboxare tränar tämligen tuffa tag. – Tråkig trägenhet tilldelas tröstpris. –Trista tårar trillar taktfast. - Tom trötthet tör tära tama tigrar. – Tråkmånsar tycks tänka timida tankar. – Tekniksnack tilltalar tokroliga transvestiter. Tondöva trubadurer travesterar tradjazz.

Sture Alfredsons hemsida