LEDAREN

I.
Han sade: "Jag håller folket i skräck.
Uslingar läggs på bänkar typ sträck.
Där behandlas de timmar i sträck.
Jag är hård, rättvis, driver ej gäck.
Några avlivas, men bara ibland.
Jag är herre över mitt eget land.
Jag ska förinta alla rövarband.
Ingen får sätta mitt land i brand.
Kan de ej hålla tand för tunga --
det gäller både gamla och unga –
mot dem jag låter blixtar ljunga.
Inga protester mer hörs runga.”

II.
Folket skall hållas i Herrens tukt och förmaning.
De skall utan knot lyda och få en tydlig föraning
om vad som gäller och om vad dem hända skall,
som förråder sitt land och söker få Ledaren på fall.
Alla måste inse att Han värnar om folkets bästa
så gott han kan i detta liv, men knappast i nästa.
Må folket inför Honom i fruktan darra och bäva.
Han med kraft förmår att hätska uppror kväva.
Magikern förmår publiken förföra och förblinda.
Så kan även Han hela folket kring fingret linda.

Sture Alfredsons hemsida