Listade ord

Kontrast – Mina tankar brukar finna motsatser som avslöjar samband.

Klarhet – Jag har som mål att komma fram till klarhet, i likt och olikt.

Känsla – Min strävan är att kombinera uttryck för hjärta och hjärna.

Läslust – Jag önskar söka förmedla läslust till läsaren av mina texter.

Livslust – Den är en bokstavligt livsviktig känsla, särskilt i svåra tider.

Leende – Ett glatt leende förgyller tillvaron – liksom en leende natur.

Intresse – Med stort intresse följer engagemang och bättre kunskap.

Inlevelse – Inlevelse i andra personers känslor benämns även empati.

Integritet – Oberoende och okränkbarhet främjar ärliga och bra idéer.

Medgång – Framgång må grundas på tur, som dock icke för evigt består.

Motgång – Motgång upplevs tidvis i livet, men kan vändas till framgång.

Mål – För ögonen bör man ha ett mål, inte endast i sport och spel.

Attityd – Min inställning kan vara avgörande när problem dyker upp.

Analys – Jag försöker se sakens kärna, begripa hur allt hänger ihop.

Arbete – Jag tror på idogt arbete, varvat med stunder av avkoppling.

Tolerans – I tider som dessa sätts fördragsamheten på hårda prov.

Tillit – Förtroendet minskar när fiffel och brott ständigt tilltar.

Tålamod – Förmågan att uthärda vedermödor är icke allom given.

KKKLLLIIIMMMAAATTT – Efter den senaste rapporten är klimatfrågan ställd på sin spets!

Sture Alfredsons hemsida