Ljusakupunktur

Österländsk behandlingsform med Moxaljus -- livsenergi

Föredrag av Birgitta Carlsson 11/5 2000

Wäxthuset Kosmos, Skövde

Vårens sista föredrag arrangerat av Wäxthuset i Skövde hölls av Birgitta Carlsson, Nossebro. I programmet ges bl.a. följande information: ”Detta är en akupunktur med infrarött ljus, en ca. 5000 år gammal metod, men nu med moderna redskap. B C mäter eventuella obalanser genom att ställa diagnos på kroppens meridianer och behandlar utifrån dessa. Ibland lever vi fel, till exempel stressar, oroar oss, äter fel, vi lever med föroreningar etc. Då läcker vår kropp energi. Det är denna energi B C för tillbaka till kroppen med Moxaljuset. Hon har egen praktik, Ljuskällan i Nossebro.”

B C delade också ut en liten folder prydd med två kinesiska tecken i rött (Dà jí) som betyder ”Stor lycka” (eg. Nytt liv med stor lycka): Existens Maximum Qi-terapeut Klinik. Kortfattat beskrivs i broschyren vad behandlingen går ut på. Några rubriker kan ge en antydan om innehållet som berörs närmare enligt mina anteckningar: Förebygga, underhålla och självläka. Sju grundpelare. Modern kinesisk diagnostik. Harmonisk och balanserad energi i kroppen. Vi behandla helt smärtfritt.

B C som är utbildad sjuksköterska berättade att hon sedan ett par år också bedriver denna speciella form av alternativmedicin, ljusakupunktur enligt Moxametoden, som hon utbildat sig på under ett år. Som ett komplement utövar hon även Chakramassage, som hon avslutningsvis talade lite om.

Redan för 5000 år sedan använde kineserna Moxabuskens rot, som finfördelad placerades på lämpliga ställen på kroppen. Pulvret antändes så att det glödde men inte brände sönder huden, där det finns särskilda akupunkturpunkter längs meridianerna, dvs. kroppens osynliga energikanaler. På detta sätt tillfördes kroppen ljusenergi av ett speciellt slag. ((När jag 1976 deltog i en resa till Kina gjorde vi många studiebesök, bl.a. på ett sjukhus där vi fick se olika slags akupunkturbehandling, inklusive dito bedövning under operation. Moxametoden såg äventyrlig ut men tycktes vara smärtfri (?) Min anm.))

I Sverige är Herman Lindkvist i Arvidsjaur föregångare vad gäller denna metod, av vilken han har 30 års erfarenhet. Han förklarade för B C att det inte var värmen utan det speciella ljuset som var verksamt. Det röda ljuset ger en energi som kroppen lätt kan tillgodogöra sig och som ger den impulser till självläkning. Det är alltså tal om en naturlig och biverkningsfri metod, numera med moderna hjälpmedel (apparatur). På så sätt erhåller man en positiv effekt på människors hälsa och livskvalitet. Lindkvist har nu använt sådan modern apparatur i 15 år.

Hur ställs diagnosen?

Allra först måste terapeuten finna den exakta punkten för det s.k. tredje ögat i pannan. Sedan denna punkt lokaliserats med spetsen på ”pennan” (se nedan) började med dess hjälp undersökningen av energiflödet på vissa bestämda punkter. Det är ytterst på tårna och på fingertopparna som man undersöker detta flöde, eftersom meridianerna slutar där. Med ett instrument som ser ut som en tjock penna med spets mäts energiströmmen på dessa punkter. Om allt är OK lyser det rött på en liten skala i pennan. Men om det förekommer någon blockering i den berörda punktens meridian lyser det grönt! I så fall har det uppstått något funktionsfel eller en skada i det inre organ som är knutet till denna akupunkturpunkt.

På så sätt diagnostiseras och bokförs tillståndet i kroppen punkt för punkt. Den som utför diagnosen tar förstås fasta på de ställen som signalerar att något organ inte fungerar tillfredsställande. B C sa också att energin är individuellt olika och att man ställer in instrumentet därefter, när man mäter en obalans och så får fram en diagnos inför efterföljande behandling. Vidare visade hon att fingrar och tår måste gås igenom på båda sidor (vänster och höger).

Det är som antytts flera tusen års existentiella tankar som ligger till grund för diagnos och behandling. (Förutom den ovan skisserade diagnosen nämns i foldern Iris-Sklera diagnos som används för diagnostisering av förgiftningstillstånd.) Qi-kraften föds man med och då är den i balans. Men om vi lever på ett olämpligt sätt uppstår obalans eller brist på denna energi och qi behöver fyllas på. Enligt kineserna lämnar denna kraft kroppen då man dör. ((Formen på tecknet för qi antyder att det är fråga om något lätt, flyktigt, kanske osynligt. Grundbetydelsen är luft, gas, andedräkt. En besläktad betydelse är /livs/energi. Min anm.))

Qi får vi genom föda och sömn; kroppen tar in energin och låter den strömma dit där den behövs. I synnerhet om någon blockering av flödet uppstått. Moxametoden är effektiv vid t.ex. utbrändhet och många andra sjukdomstillstånd och kroppsproblem. Metoden är dock ännu ganska okänd i Sverige ; f.n. finns bara tolv registrerade i qi-terapeuter i landet men antalet ökar.

Behandling

Ljus är energi och infrarött ljus, som är osynligt, används här. I den lilla låda eller dosa som används vid ljusbehandlingen finns 12 lampor och batterier som kan laddas upp efterhand. Frekvensen är extremt kortvågig; det infraröda ljusets mikrovågor har en våglängd av blott 950 nanometer, vilket motsvarar kroppscellernas frekvens. I den lilla apparatens (dosans) ena ände finns bara mörkt glas, men det är faktiskt genom detta som det osynliga infraröda ljuset strömmar ut. Den glasförsedda ytan placeras på huden på det ställe som ska bestrålas, t.ex. på armen. Det enda som visar att det pågår en överföring av ljusenergi är en indikator på instrumentet, en mycket snabbt blinkande eller roterande röd liten lampa. Inflödet av den extra energin märks knappast alls, ingen värme känns heller. ((Det är nog ett faktum att cellerna i kroppen har samma energivåglängd, vilket gör denna energi så lämplig och tillgänglig för kroppen. 1 nanometer är 1 miljondels meter. Min anm.))

B C berättade lite om vanlig akupunktur, alltså med nålar som ju också löser upp blockeringar. Grunden är Yang/Yin som innefattar livsenergin qi, ja faktiskt allt som den gamla kinesiska livsfilosofin rymmer. För oss gäller det att tänka om, förändra våra tankar och ta ansvar för vår livsstil.

Behandlingen enligt Moxametoden är som framgått mycket skonsam, men enligt svensk lag får ej barn under 8 år behandlas. Som vi vet ökar allergier markant, men de kan botas på detta sätt. Som vi sett måste man först ställa en diagnos och utgår då från symptom på avvikelser från det normala. Från den utgångspunkten skedde behandlingen ursprungligen medelst moxaglöd, men sker nu med apparatur.

Kan man ge sig själv energi via apparaten? Nej, menar B C. En av åhörarna tyckte det var konstigt; logiskt sett borde det ju gå. Och varför inte makar emellan? Det fick vi ingen riktig förklaring till. F.ö. fick vi veta att symptombehandling även är möjlig med ”pennan” i stället för strålning via ”dosan” – men då på en annan frekvens. Det kan vara lämpligt att använda pennan när man har ont. 75 % av behandlingen går ut på harmonisering. Det är i huvudsak tre meridianer som undersöks: MC, Trippel och hjärtmeridianen. Kineserna ger också behandling alltefter årstiden: en fjärdedel efter vintern, en sjättedel efter våren, fem åttondelar efter sommaren, en tiondel efter hösten och en tolftedel efter senhösten. Detta har också med de fem elementen att göra. Yin/Yang styr varje organ i kroppen. Akupressur, en sorts akupunktur men utan nålar och enbart med tryck, löser också blockeringar.

Moxametoden kan sägas vara en produkt av österländsk filosofi och västerländsk teknik. Metoden självläker, förebygger och underhåller. Vanligen räcker det vid t.ex. utbrändhet med tre behandlingar om vardera en halvtimme för att en klar förbättring ska märkas: orken kommer tillbaka. Ett behandlingstillfälle i månaden är lagom, ansåg B C. I genomsnitt ges tre behandlingar. Om man skulle ge en ”överdos” av energi, händer inget speciellt; kroppen tar förmodligen ej upp mer än den behöver. Om patienten är mottaglig känner han/hon direkt av det i kroppen: en behaglig känsla infinner sig.

Efter en behandling ska man dricka mycket. En del känner trötthet ett tag efteråt. Lungorna kan sättas i samband med allergibesvär och högt resp. lågt blodtryck relateras till levern. Kroppen reagerar direkt på en behandling, då den börjar ta hand om läkningen efter ca. En timme.

Utbildningen till qi-terapeut är dyr: omkring 75000 kr. under utbildningstiden ett år, en veckohelg per månad. Ett krux är att lära sig hitta punkterna på kroppen, inkl. fingrar och tår. Det är en ganska bred utbildning; kunskap om bl.a. vitaminer samt fotmassage m.m. ingår.

För klienten gäller det att själv aktivt ta tag i sitt liv, om t.ex. stress är huvudorsaken till problemen. Det duger inte att ignorera eller döva symptomen. Tidsandan är ju sådan att det tycks vara viktigast vad vi gör, inte vad vi är. Det borde naturligtvis vara tvärtom: vi bör först av allt fråga oss vem vi är. Det är som bekant duktighetssyndromet som lägger hinder i vägen. B C rekommenderade flera böcker; av dessa hann jag anteckna: Donald Walsh, Samtal med Gud , I och II samt Gary Zukav, Själens boning. Ytterligare en var Leva på ljus (uppfattade ej författarnamnet).

Sedan fick flera av åhörarna pröva på diagnostisering jämte behandling. Jag hade inga besvär av denna, men undersökningen gav mycket riktigt besked om ett par ”minuspunkter”. Det lyste grönt(!) för min del; det stämde med vad som varit mer eller mindre i olag en längre tid (B C kände mig inte). Av behandlingen på armar och fötter med det speciella ljuset kände jag ingenting, i varje fall inget obehag. (Andra reagerade strax med välbehag.) Jag fick en liten förvarning: jag skulle kanske få lite ont i ett visst organ några timmar senare – vilket också stämde, men det var knappast mer än en lätt, snabbt övergående smärta. Det var helt OK i så fall, fick jag veta under behandlingen, för då hade kroppen själv börjat agera och det var positivt. Dagen därpå var allt som vanligt, om inte rentav en smula bättre. Självklart kan jag bara tala för mig själv, andra hade givetvis andra krämpor och därmed andra upplevelser.

F.ö. varade qi-behandlingen (strålflödet) 20 sekunder -- ½ minut per ställe. På tal om kostnader (jämför kostnad för terapiutbildningen ovan) så nämnde B C att varje behandlingstillfälle kostade 290 :-. Apparaturen kostade ca. 47000 men ingick i priset för kursutbildningen.

Även om denna terapi är ofarlig i sig gäller det att vara försiktig och ta det säkra före det osäkra. Som utövare av alternativmedicin är vederbörande också särskilt utsatt – de är påpassade! – Eftersom många har stort behov av ljus, kan reaktionen på behandlingen bli stark (individuellt olika förstås). Terapeuten märker också om det föreligger t.ex. en meridianskada. Man ska alltid undersöka och behandla på båda sidor, bägge extremiteterna som sagt.

Slutligen talade B C kort om chakramassage. 1993 fick hon sin utbildning på ett mycket intensivt sätt. En vecka, från kl 9 på morgonen till kl 9 på kvällen undervisade Sture Johansson från Värmland om denna urgamla kunskap. Han är en märklig man som verkar i egenskap av medium för Ambres, en fornegyptier! B C berättade att S J under de långa lektionerna helt ändrade utseende och röst. ((Jag kan intyga att så skedde då jag tidigare såg en lång dokumentär videofilm om en sådan kunskapsförmedling av mediet Sture Johansson. Min anm.))

Det finns som vi vet sju chakran, från Kronchakrat och neråt i kroppen. Behandling på de olika ställena sker med tummassage en gång/vecka eller varannan vecka. Då blockeringar löses upp väcks också minnen. Bra resultat nås genom hårdhänt massage, som dock ej är obehaglig. Inre låsningar, känslor som gått i baklås kommer fram: ”Man ska inte bära på gammal skit.”

Det gäller sedan att verkligen ta reda på vilka vi är, våga se oss som vi är. Varje människa bär en gudomlighet inombords, anser B C. Det inre blir ibland ”sotigt“ och behöver sotas av. Och sedan gäller det att leva rätt. B C vet dock att det kan vara svårt, då ork och självdisciplin lätt tryter. Kärlek och respekt krävs, samt äkthet och uppriktighet. Ta bort livslögnerna! B C vet vad hon talar om: i 20 år har hon arbetat med sig själv – mödosamt men värt det! Det var ett svårt beslut att sluta som sjuksköterska (än så länge är hon tjänstledig till 50 %); den vanliga vården behöver ju henne också.

Med sin personliga erfarenhet ”sår hon frön” också. Hon förmedlar mycket medan hon utför en behandling. Men hon vill inskärpa att vi alla egentligen måste göra jobbet själva. ”Kärlek är att stryka mothårs”, sa hon. ((Det betyder nog att hon säger ”sanningens ord” som kan vara obehagliga. Min anm.))

En terapeut bör absolut ha ”healat” sig själv, innan han/hon börjar bota andra. En fråga: Är det samma energi som överförs under healing som vid ljusakupunktur? Svar: Kanske. Det är nog svårt att avgöra. Man talar f.ö. om att det skulle vara andlig energi – till skillnad från materiell kroppslig sådan. Klart är i alla fall att vi tar in ny energi när vi förändrar vårt tankemönster. ”Ge kroppen en liten puff, så börjar hjulen snurra”, sa B C. Däremot ska vi komma bort från det gamla mönstret då man uppfordrande säger till läkaren: ”Gör mig frisk nu då!”

Min kommentar 13/5 2000

Mitt omdöme är att det var ett givande föredrag. Det var mycket värdefullt att vi praktiskt fick pröva på hur det hela gick till. Jag vill helt allmänt tillägga att det finns många metoder inom alternativmedicinen som är uppenbart effektiva. Förresten minns jag den misstro som mötte en svensk läkare som i början av 1970-talet höll ett föredrag om akupunktur i Skövde. Det hör till saken att han hade gått en akupunkturkurs i Kina, så han visste vad han talade om. Visserligen söker sig alltfler till sådana behandlingsformer, men dessa uppskattas vanligen inte efter förtjänst av skolmedicinens företrädare – möjligen med undantag av den vanliga akupunkturen som äntligen blivit erkänd t.o.m. i dessa kretsar. I nuvarande vårdsituation behövs det verkligen alternativ, som inte direkt diskrimineras. Jag tänker också på patientens ekonomi: de flesta behandlingsformer inom alternativmedicinen berättigar inte till sjukvårdsersättning. I det avseendet är läget bättre i andra västländer.

Kort kommentar 17/1 2016

Jag tror det mesta av ovanstående stämmer. Jag vill bara tillägga att jag själv åtskilliga år senare gick på akupunkturbehandling här i Skövde. Anledningen var tilltagande kroniska besvär med domningar framför allt i fötterna. Jag fick möjlighet att anlita en ung kinesisk akupunktör med fem års utbildning i Kina. Det var inte bara vanlig akupunktur med nålar som han tillämpade, utan även s.k. moxabustion ( men i liten omfattning i mitt fall). Jag tror denna påminde om den behandling som B C talade om. En vanlig åtgärd då var däremot åderlåtning som min akupunktör ofta använde. Denna metod brukas knappast längre i Sverige, antar jag. (Det var ett flertal andra behandlingssätt som jag inte här går in på.) Jag fick veta att mitt blod innehöll en hel del gifter. Jag bör nämna att han även hade en hel del alldeles ny apparatur till sitt förfogande för diverse mätningar, på olika delar av kroppen. Sammanlagt blev det över 35 behandlingstillfällen en à två gånger i veckan. Hur blev då resultatet? En känsla av lättat välbehag i ben och fötter spred sig i kroppen och höll i sig högst något dygn. Min lekmannabedömning är att den skiftande behandlingen hjälpte temporärt, men inte i längden. I stort sett hade/har jag kvar samma eller något större besvär nu i fötter och ben. Jag måste också tillägga att jag prövat en ganska annorlunda behandlingsform inom alternativ medicin – men också då utan att få varaktig lindring för ung. samma problem. Slutligen får jag berätta att jag inte fått hjälp för just detta i den ordinarie vårdapparaten heller. Det säger sig självt att det är mycket svårt att få bukt med åderförkalkning i de nedre extremiteterna , oavsett metod. Ändå vet jag att många fått lindring, om än kanske inte direkt botade genom akupunktur. Man får akta sig att generalisera utifrån enskilda fall, speciellt då de flesta patienter liksom jag inte har sakkunskap i ämnet.

Sture Alfredsons hemsida