Mångahanda

Mor sitter i stugan och syr. / Elden i spisen sakta pyr. / Härinne går inget överstyr. / Ute rasar stormen, snön yr. / På tv ger mördare ursinnigt fyr. / Det är så man nästan spyr. / Är det ondskan som världen styr?/ Detta är nog bara en ouvertyr / till en hård morgondag som gryr / för arma som för livet flyr. / Till hemmets härd vi då oss tyr./ Stilla ro är oss kär och dyr./ Himlen lyser i bittra strider röd. / Jorden skälver av ond bråd död. /Levande drabbas av yttersta nöd. / Djupaste elände dem kriget bjöd. / Och inget skydd när larmet ljöd. / De närdes aldrig av livets bröd. /

Aggression av alla arter alstrar alltid antagonism. Avskyvärda angrepp avslöjar anfallarens avsikt att allvarligt ansätta alla ansedda auktoriteter. Anstiftare av attentat attackerar aldrig avvecklade anläggningar. Antireligiös anda angrips, attentatsmän animeras av allehanda avrättningsmetoder. Avgrundslik aggressivitet avser att avhumanisera alla angreppsoffer. Andra avsedda anfallsplaner aviseras annorstädes, antas avvärjas av aktiva antifascister. Aggressorernas aktioner avtar antagligen avsevärt: anledning att absolut avvisa allehanda apati. Analyser, avhandlingar anser att accelererad avlyssning avstyr agiterade aktörers anormala aktiviteter.

Nu är det äntligen dags att situationen förbättra. / Stoppa strax allt gnat och upphetsat kiv! / I stället för att andra kränka, bekämpa och förkättra / kan du helt säkert skapa mening med ditt liv. / I stället för att tanken i våldsspiraler fjättra / ska du gemensamt med andra ta initiativ / att en fredstrappa resa och uppför klättra.

Apropå att klättra: Även här är det lätt att urskilja flera slags klättring. Jag kommer inte ihåg så mycket vad beträffar Klas Klättermus, men bra på att klättra var han förstås, tack vare lätt kropp och starka klor. En del personer går tyvärr i väggen (vad är det för vägg egentligen?). En alldeles konkret och mycket trevligare sak är däremot en sån där klättervägg ni vet. Rättar sagt: klätterplank – inte att förväxla med klotterplank!

Det där lodräta planket är inte speciellt högt men ger nog god träning för nybörjare. För vill du ta itu med riktiga klippor och berg, för att inte säga branta bergskammar, krävs god balans och tränade muskler. Naturligtvis behövs säker utrustning för större företag. Sist men inte minst tror jag ihärdighet och ett starkt psyke överlag är nödvändiga egenskaper på det mentala planet. Den yppersta eliten av klättrare är självfallet de tuffa bergsbestigare som ger sig i kast med alla farliga bergstoppar; i Himalaya testas de som hårdast.

Klättrare av en helt annan sort är på väg uppför samhällsstegen. Jag tänker främst på presumtiva höjdare. Där gäller delvis andra kvalifikationer; visst måste även de besitta en sinnets hårdhet om de strävar mot toppen, men vassa armbågar är också ett måste. Konkurrensen är stentuff, speciellt nära toppen där snålblåsten friskar i. En viss aggressivitet finns med i bagaget där uppe. Hängivenhet låter mer sympatiskt och fordras likaså. Intelligens är förstås inte fy skam heller; dock undrar man ibland om sunt förnuft är den mest påfallande egenskapen hos en del potentater; jag avser i första rummet s.k. offentliga personer/kändisar klass 1 (?). Några skor sig hänsynslöst, kanske olagligt, utan att ägna riskerna en tanke. Näringslivets superdirektörer kan jag inte uttala mig om – de där är mestadels doldisar. Men karriärister finns givetvis på många nivåer – dock ej de som befinner sig nära botten på pyramiden; de saknar möjligheter att klättra och resignerar. Karriärstopp blir det för många högre upp på stegen också

Har du hört talas om en ”fredstrappa?” Inte jag heller, men varför inte skapa den bilden (som en uppåtgående rulltrappa). Men vänta dig inte att den går jämt och utan mankemang. Motsatsen, eskalering bildlikt uttryckt, brukar gå desto snabbare när det gäller upptrappning av våldshandlingar. Är våld biologiskt, alltså genetiskt betingat, och därför omöjligt att utrota? Både ja och nej: urmänniskan måste ta till våld för att klara livhanken; den moderna människan är genetiskt sett tyvärr nästan identisk med urfadern/urmodern (Eva?). Men bevisligen kan kulturen åtminstone väsentligt mildra våldsbenägenheten. – Eskalering: grundord scala = trappa.

”Klokord” Tidens taktfasta trappa topprider tillvaron i tilltagande tempo. // Om en frukt likt kunskapens äpple är maskstungen / blir man ovillkorligen nödd och tvungen / att se den som boet för den oönskade gökungen. // Det finns i varje språk / en mängd ordspråk / och många tankestråk / som lyser som en fyrbåk.

Sture Alfredsons hemsida