R

Regnet rinner, rasslar rofyllt i resliga rönnar. Rännilar ringlar rastlöst i rågåkerns renar. Rejäla regnkaskader ritar ringar i rosenkålens risiga rabatter. Rätt raskt raseras ringduvornas reden. Rusiga rapphöns raglar runt i rapsfälten. Ringmärkta råkor - -riktiga roliga rackare --ratar rysliga räkmackor!

R är en i flera avseenden riktigt intressant bokstav. När man uttalar den separat, måste man ju lägga till en vokal; på svenska blir det ju ärr, på engelska (you, we, they) are. Lustigt att det blir ett riktigt ord när man uttalar namnet på bokstaven: ärr/et, d.v.s. märke/t efter läkt sår. Kul också att are rimmar på scar (ärr!) Är detta bara ett slumpartat samband med hundöverfallet? Som en del känner till – bl.a. via bild & artikel i tidningen – blev jag svårt biten i armen av en stor hund. En stor psykisk chock, ovanpå tidigare trauman (=titeln på en av mina nya texter), blev det värsta resultatet av händelsen. Det röda ärret gör inte ont nu, ser bara ut som en liten dålig tatuering, men såret i själen smärtar. Så det så.

R är en vanlig förkortning för rätt; Jag minns hur läraren förr i tiden skrev ett snyggt stort R för varje rätt gjord räkneuppgift, medan en stor bock (V) förstås angav fel. Även här kan vi jämföra engelskan: right i motsats till wrong. Engelsk stavning är ålderdomlig, vissa bokstäver faller bort i uttalet; jämför knock (=sv. uttal) Massvis med bokstavskombinationer vållar ofta problem: vad betyder de egentligen? SKF känner många som Svenska kullagerfabriken, men samma bokstäver står säkert också för något helt annat. Enstaka bokstäver är inte så vanliga; vem minns R län med anor från 1600-talet? Det stod för Skaraborgs län fram till 1997. Storregionen heter ju numera Västra Götalands län. F.ö. kan R stå för ett speciellt programspråk som används för statistik och grafik.

RR känner många till: En Rolls Royce har länge varit den främste aristokraten bland bilmärken. Men det finns andra innebörder i RR och särskilt i kombinationen R &R i en rad logotyper och i andra uttryck. Exempel: Rock and Roll, Read and Review, Rest and Relaxation, Relief and Rehabilitation etc.

Ragnarök

Vi som levt långt över jordens tillgångar / vi som är slöseriets kedjefångar / till sist ska vi bo i djupt grävda gångar. / Varningssignaler man från rymden fångar: / ”Ni själva livsluften snart förångar! / Låt er ej bara kokas i en stekhet gryta! / Hettan sprids över jordens yta, / i grumliga hav ses kadaver flyta. / Då är för sent att förloppet bryta. / Nu hörs sista lejonet i vanmakt ryta. / Varför kunde ni ej till rätt vägval byta? / Var ert mod från början dömt att tryta?”

Rehabilitering?

När farkosten länge hotade att gå i kvav, / jag tänkte ändå: `Jag lägger aldrig av!' / Sluta upp att vara tidens viljelösa slav! / Trots bruset från ett stormigt hav / fanns i mig en lugn punkt, ett nav / som själen förnyad styrka gav. / I stormens öga var där en fast enklav. / I hjärtat jag förut känt ett otäckt skav, / såret i mitt inre jag lidit svårt utav. / Mitt livsträd var täckt av lav. /Nu dags att lägga smärtan i en grav. / Jag känner detta som ett obönhörligt krav.

Ruggiga reflektioner

Tankar far som tättingar runt i huvet. / Skallens innehåll är som alla vet kluvet./ Delat är det ju i tvenne halvor. / De kan i osämja lossa ilskna salvor. / Kanske spottar de i nunan på varann! / Den ena lyser vred den andra i bann! / Där i det delade huvudkontoret / startar fejder som likt det sega snoret / i näsan sprider sin smitta med kraft, / förgiftar och suger dess saft. / Så uppstår en enorm spridningseffekt / som når oss alla, direkt eller indirekt. / Efter en ljus framtid man tittar väl i månen / där man kan dumpa de jättestora lånen / som togs utan pant för att leva på kredit. / Stackars Jorden belamrad med stora högar av skit! / Ingen vacker visa, men så är det ju: / Krukan till sist i skärvor går itu.

Varför inte en liten engelsk ordlek som en smula lättsammare avslutning. Förresten har jag allittererat ett långt stycke på svenska om sömnlöshet.

Sleep well!

I sleep less than ever. I am really sleepless most nights. You see, sleeplessness (insomnia) is my problem. I think I sleep less than anybody else. Now I get less sleep than ever before. I must be one of the poorest sleepers I the world! Poor me! I hope you are lucky to sleep well all night. Have a good sleep! But beware: The train runs over the sleepers!

Sture Alfredsons hemsida