Alfredson, Sture: Tankespår och Tänkesätt. Texter i tiden.

Scandinavian Book. Sthlm. 2014 Första upplagan.

Dessa intressanta essäer om språk och kultur i dagens värld förtjänar många läsare. Den nu 81-årige språkläraren Sture Alfredson delar frikostigt med sig av sina kunskaper i såväl de västerländska språken som i ryska, arabiska och kinesiska och kan visa på likheter och olikheter mellan språk, syntax och vokabulär och förhållandet till verkligheten. De vida perspektiven, de okonventionella frågeställningarna och den personliga stilen gör läsningen engagerande. Några av uppsatserna bygger på referat av symposier på högskolan i Skövde rörande utvecklingsarbete med språkdata på 1990-talet och på omfattande egen läsning. Genom att kartlägga etymologier hos centrala begrepp och undersöka hur de används i talesätt och hur deras betydelse har förändrats kan författaren ge en klar uppfattning om hur orden föds, utvecklas och dör. Språkets utveckling och massmedias och datorernas betydelse i språkligt avseende behandlas också på ett begripligt sätt. Författarens entusiastiska upptäckarglädje är smittsam.

Lektör: Bo Nordstrand

Sture Alfredsons hemsida