Sture Alfredson: Rimmat och orimmat. Rimligt och orimligt

Scandinavian Book Stockholm 2014

Att bli inbjuden till Sture Alfredson och för en stund få dela hans värld mellan pärmarna i någon av hans böcker är en underbar upplevelse. Här träffar vi en språkkunnig äldre lärare, som gärna vill dela med sig av sina omfattande kunskaper om språket och sin syn på vår motsägelsefulla värld. Han kan konsten att blanda skämt och allvar till en omväxlande mix. Hans förmåga att leta upp motsägelser och exempel på retoriska galenskaper, som vi gör oss skyldiga till när vi talar och skriver, är väl värda att begrunda. Resonemangen interfolieras av rimmade haranger, som bär spår avabsurdistisk poesi, barnramsor och ironiska kupletter. Det blir roande och upplysande för oss läsare. Alfredson lär ha anammat romaren Horatius devis ”utile dulci”, att förena det nyttiga med det nöjsamma, och han lyckas förträffligt i denna sin strävan.

Åtskilliga konventioner i bildspråk och liknelser, som tvingas på oss i teve, radio och tidningar dagligdags, blir här belysta med kritisk skärpa. Att språket är viktigt, eftersom det styr hur vi tänker och associerar och handlar i stort och smått, är nog de flesta ense om. Men det är sällan man möter en så konsekvent renhållare som Sture Alfredson. Läsaren av hans böcker blir både klokare och gladare. Så mycket pågår i den språkliga sfären runt omkring oss att det behövs väktare, som av rent intresse och av kunskaper om språket, lägger sig i hur vi skriver och talar.

10/10 2014

Bo Nordstrand

Sture Alfredsons hemsida