Reinkarnation

Föredrag av Joakim Strömberg
19/11 2000 kl 14.15-15.15
Frejasalen i Kulturhuset Skövde

Under Alternativmässan 18-19/11 anordnades åtskilliga föredrag, av vilka jag här refererar Reinkarnation av Joakim Strömberg. Han frågade först den talrika publiken: "Vilka här tror på Gud / ett Högre Jag?" Ungefär varannan åhörare räckte upp handen. På följdfrågan "Vem av er som tror har träffat Gud?" svarade en dam i publiken att hon gjort det tack vare kärlek från andra människor. J S tycktes nöjd med svaret; han sa att vi alla är en del av Gud och detta kan uttryckas genom kärlek.

Därefter gick Joakim strax över till att berätta om sig själv. Han bor i Borlänge men är född i Stockholm; han började med att säga något om sin barndom och sina föräldrar. Van föreläsare som han var uttryckte han sig skämtsamt men säkert uppriktigt om hur han redan som femåring reagerade på olika slags musik.

Hans pappa vurmade för Tom Jones -- speciellt låten "Deliah" -- medan hans mamma föredrog dansbandslåtar. Ingetdera tilltalade lille Joakim, som "föll i trans" när han hörde musik av Bach! Fortfarande lyssnar han ofta på Bach; särskilt gillar han Brandenburgkonserten. Han har alltid känt en längtan efter denna klassiska musik som påverkar honom starkt. Dessa toner gör honom lugn och harmonisk. Senare, i 14--15-årsåldern blev det naturligtvis också moderna tongångar som fångade intresset, även om Bach alltid förblivit hans favorit.

Joakim sa en gång när han bara var fem år gammal: "Varför lämnade flickan mig?" Modern förstod givetivis inte varför han sa så. När han lärt sig skriva då han var 6-7 år, skrev han kärleksbrev. Varför? Självklart kom förklaringen senare: Tidigare liv!

När han var 16 och skulle söka jobb efter grundskolan, fick han anställning vid Sveriges Radio i Stockholm. Han visade sig ha talang som hallåman och blev radiopratare. Han hade förebilder som Ulf Elving och till och med Lennart Hyland. Och det gällde verkligen att ha höga ideal och ligga på topp hela tiden för att kunna behålla jobbet: "Jag ska bli bäst!" var hans motto. Under radiotiden träffade han många intressanta människor. Men samtidigt gjorde den knivskarpa konkurrensen honom psykiskt elak; han trampade bildligt talat på lik för att få bättre jobb.

Kvinnor var han inte rädd för. Han brukade naturligtvis aldrig fysiskt våld mot någon --psykiskt kunde han "slå" dem, för han såg ner på dem. Han armbågade sig fram och försökte knuffa bort männen som stod i vägen för hans karriär. Det förekom intriger i kampen om makt och total kontroll, sa Joakim.

1996 sprack hans tredje äktenskap, en krasch som ledde till depression. Han måste på allvar fråga sig varför. Han sökte upp tidigare vänner -- som vände honom ryggen. Där fanns alltså ingen hjälp att hämta. Under denna kris måste han ställa sig frågan: "Vad är det jag har gjort?" Han hörde en röst inom sig (var det Gud?) som sa: "Vad du har gjort får du tillbaka; det du ger ut får du likaså tillbaka". Han frågade då sig själv: "Vad ska jag göra?"

Hans syster sa: "Du har behandlat andra illa. Det är det du får känna på nu". Sanningen var svår att ta till sig så han slog ifrån sig: "Äsch, jag har väl inte gjort fel". Men rösten inombords kom åter: "Ge ut kärlek så får du kärlek tillbaka". Han erbjöd sig så att sitta barnvakt för hennes fyra barn (det hade han ju aldrig gjort förut). Hans syster bjöd honom i gengäld på god mat efteråt...

Nu började han hitta sig själv, särskilt sedan han fått kontakt med Per Trollsveden, som berättade om tidigare liv; bl.a. om att han själv levt i det gamla Egypten med både fru och älskarinna (det var visst också en förgiftningshistoria). Joakim tyckte att det var roligt att höra Per berätta sådana "sagor". Per, som kunde göra regressioner, ledde honom in i en tillbakablick i hans tidigare liv. Bla. fick Joakim veta att han levt på 1200--1300-talet. Han hade varit en högt uppsatt indier, faktiskt en av kungens närmaste män. Han hade då överhöghet över 500 000 man -- och tillgång till 1000 kvinnor i ett harem! Han befallde -- och avrättade skoningslöst dem som inte lydde order... Det lät som en saga ur Tusen och en natt!

Det märkliga var att Joakim nu, i detta liv, kunde känna igen vissa kvinnor ur detta harem! "Nu är jag här igen!" kunde han säga till dem. "Ni får gärna jobba för mig igen..." Likaså kunde han identifiera män som han för länge sedan hade förrått... Sådana uppenbarade ting fick honom givetvis att fundera; "Varför har jag fått sådana insikter?" Svaret var givet: För att lära av det förflutna. Nu förstod han klart varför han behandlat folk på radion illa.

Genom regression, dvs. genom att gå tillbaka till tidigare liv, kan vi alltså få veta saker som vi bör dra lärdomar av. I Joakims fall betydde det att han måste lära sig att respektera kvinnor och behandla män värdigt. Insikten i sig själv, i sitt eget jag, innebär också att det är möjligt att förlåta sig själv när man tagit lärdom av det skedda. Livet -- med alla själar -- är som blandade pusselbitar i oordning som det gäller att lägga ihop så att de bildar ett mönster, ger förståelse och mening.

"Alla vet väl vad en guide är?" frågade Joakim och tänkte i första hand på turistguider. Han ville förstås få publiken att associera till andliga guider som vägleder oss och gör så att vi hittar rätt i livet. Alla har minst två andliga guider som söker upp människorna för att ge dem insikt. Dessa hjälpare kan vara indianer, munkar, ja vilka andar som helst, menade han. Full förståelse når man självfallet inte över en natt, men man lär sig så småningom att förstå sig själv.

Alla känner vi rädsla av något slag. Enligt Joakim har fruktan sitt ursprung i tidigare liv. Emellertid kan man bekämpa dessa rädslor genom insikt i förflutna tidsepoker då man levat. Han fick alltså klart för sig att orsaken till hans rädsla för att andra skulle ta hans radiojobb var att söka i hans avlägsna förflutna. I princip kan man gå tillbaka hur långt som helst i tiden , menade han.

Kärlek, eller snarare brist på sådan, skapar problem. Joakim har skrivit en bok på det temat, där han bl.a. behandlade otrohet. Hans egna erfarenheter från tidigare liv förklarar mycket. "Kan du se hjälparen (guiden)?" frågade en åhörare. "Javisst", svarade Joakim, "och det kan du med!" Alla kan se andliga guider." Här ställde sig väl många bland publiken en smula undrande. "Är det möjligt?" tänkte i varje fall undertecknad. Utan att närmare gå in på detta sa han att föräldrar tidigt brukar ta bort den förmågan hos barnen: "Inte finns det spöken inte!"

Varför inte? Många har valt att inte tro på andar. Något som bidrar till detta är tidens jäkt och stress. Att allt ska gå så fort numera leder till att vi inte har någon riktig medvetenhet om oss själva. Det första steget mot medvetenhet är att vara helt närvarande här och nu. Att leva i nuet är något vi väldigt ofta missar. Lär man sig det, upptäcker man många spännande saker. F.ö. har det nya IT-samhället stor skuld till människors stressituation. Vi har så många måsten som måste(!) bort. En enkel sak är ju t.ex. att stänga av telefonen vid läggdags. Känn bara efter att du finns till -- här och i detta nu -- utan att tänka på morgondagen. Känn in själv -- det låter enkelt, eller hur? "Ja, så enkelt är det", sa J S.

Lyssna till din inre röst (jämför ovan). En del kallar det intuition. Joakim ger dock själv inga bestämda råd till andra, han säger inte: "Gör så eller så". När man om och om igen ältar: "Varför gjorde jag det eller det?" blir det också mer stress i sinnet. Han hänvisade till kurser han ordnar som visar att det han sagt fungerar. Han gav ett exempel på regression, där en kvinna ville bli guidad ner i sitt förflutna. Någon gång under romarriket hade kvinnan, visade det sig, blivit mördad med ett knivhugg i ryggen. Mycket riktigt var hon nu livrädd för knivar, men kunde tack vare insikten i sitt forna öde bearbeta sin gamla rädsla. Det var inte heller underligt att hon varit livrädd för att vara ensam. Idag har hon övervunnit sin rädsla.

I ett annat fall nämnde Joakim namnet på ett slott utanför Eskilstuna. Av någon anledning hyste en kvinna som konsulterade honom, fruktan för något i slottet. Han föreslog att regradiera henne, men hon vågade inte. Då gjorde han själv en regression i hennes ställe! och såg en stor kista i slottet, vilken tydligen var kopplad till hennes rädsla. (Varför och på vilket sätt framgick inte av J S:s framställning.) Det märkliga var att att han själv aldrig varit i detta slott -- och ändå stämde det med kistan, enligt kvinnan! Utan att försöka närmare gå in på förklaringar sa han att allt detta hade att göra med energier.

Hur upplever man då en regression? Joakim jämförde med videofilm; han guidar ner klienten i ett meditativt tillstånd där man ser bilder, kanske stillbilder också. Alternativt känner man av speciella energier.

Joakim berättade även om en man som var mycket skeptiskt inställd till regression. Han var emellertid nyfiken och gick med på att regradiera. Han upprepade flera gånger: "Jag ser inget". Men plötslig gav han till ett "asgarv" (som J S uttryckte det). Han frågade så klart varför mannen skrattade -- utan att få något annat svar än "Ser inget" eller "Vet inte vad det är". Men en god stund senare kom det plötsligt från honom: "Varför satt jag på den där båtjäveln?!" Detta var en insikt i alla fall. Joakim ville förstås veta mer: "Vad då för båt? Var den gammal?" - "Ja." Vidare: "Jag var tvungen att hoppa i vattnet." - Men vaför garvade du så förskräckligt?" Mannen svarade: " För att någon kastade en livboj i huvudet på mig."

Joakim upplyste vidare om att en regression som han leder tar 1--2 timmar. (Av naturliga skäl fanns det inte tid att ge regression under mässan.) Han sa också att han lär ut hur man gör regression på andra, samt hur man kan se andar och guider. Han bad intresserade kontakta honom; minst fem personer krävs för att han ska komma och ställa upp. (Han kommer till Skövde igen våren 2001.) Priset är 600 kr för en fullständig regression, men en kort vägledning ger han gratis, om jag hörde rätt.

Någon frågade om man kan påvisa fysiska skador från tidigare liv. "Ja", svarade Joakim och relaterade ett fall då en person hade ett ärr i ryggen. Under regression avslöjades att kvinnan hade mördats i ett tidigare liv, just genom ett hugg i ryggen. Ett annat exempel var när en kvinna var mycket rädd för levande ljus och bad J S att ta bort ett ljus han hade tänt då regression skulle utföras.. Det visade sig sedan att hon på 1400-talet i Italien vid ett tillfälle hade glömt att släcka ljusen då hon gick till sin älskare. I eldsvådan som uppstod brändes hennes barn inne. Det är inte att undra på att skräcken för ljus satt djupt inne i hennes själ. I detta fall kunde dock inga fysiska men upptäckas hos henne efter tragedin.

Att Joakim hade varit samtida med Johann Sebastian Bach förvånar inte, efter allt vad han berättade om sitt musikintresse i början av föredraget. Dessutom hade han själv varit adelsman i Tyskland under den tiden (Barocken). Han älskade då en kvinna som han tänkte fria till, men hon var honom otrogen och rymde tillsammans med en annan älskare. Djupt bedrövad i sin svikna kärlek råkade han komma till en kyrka, varifrån det ljöd en underbar musik. Vem fick han se där inne -- om inte självaste Bach! Vilken kick det måste ha varit att höra honom "live"!

J S känner alltså flera av sina tidigare liv, åtminstone delar av dem. I ett av dem var han faktiskt nunna! (Han hade roligt åt att föreställa sig själv i nunnedräkt.) När han var tonåring i nuvarande liv ville hans pappa att han skulle ha ett ordentligt arbete. Han sa: "Sök ett riktigt jobb!" Det fanns ju jobb inom vården, men det ville J S inte alls veta av. Det visade sig mycket riktigt senare att han hade vårdat mycket sjuka patienter på 1100-1200-talet. Då behandlade han nämligen sårade och dödssjuka när pesten härjade som värst.

Kommentar 2000 Jag vill bara tillägga att föredraget var både informativt och underhållande. De exempel Joakim Strömberg gav tyder på en längre egen erfarenhet vad gäller regression. Det hela framfördes med underfundig humor. Möjligen kunde det förekomma en del överdrifter för effektens skull, vad vet jag. En viss skepsis kanske kan vara på sin plats, när man får höra mycket tvärsäkra påståenden om sådana andliga ting som brukar betraktas som kontroversiella. Jag har nu (november 2000) förgäves letat efter en hemsida. Jag kom i alla fall att läsa en internetsajt om reinkarnation som innehöll en i vart fall mycket saklig kritik av detta intressanta område, inklusive regression. Självfallet återger ovanstående referat helt och hållet J S:s syn. Referatet kan dock innehålla något enstaka missförstånd från min sida; kanske jag någon gång uttryckt mig lite förenklat.

Jag tycker det kan vara värt att jämföra detta referat med ett annat föredrag jag hört, nämligen Reinkarnation, är det möjligt av Solveig Tovoté-Johansson, 7/2 2002.

Sture Alfredsons hemsida