Slutrader

Ta inte ut livet i förskott. Det kan hända mycket i slutminuterna innan slutsignalen ljuder.
Liksom man inte tagit de äldre på allvar (”straffskatten!”), tar man inte kulturen på fullt allvar.
Det är lätt att dra många saker i smutsen. / Då försvinner glädjen och den glättade putsen.
Stekt är nog då det kokta fläsket. / Det är risk att vi hamnar i träsket.

Remember: There will be no business on a dead planet!

Sture Alfredsons hemsida