Storlek

Litenhet betecknar vagt det lilla.
Storhet anger ofta något stort.
Små ting kan försmädligt trilla
ner i glömskans brunn; lätt gjort.
Storhet respekteras, men förvilla
kan den stundom; det är försport.

Därför måste alla inse och förstå
att akta vanligt folk och mindre ting.
Ty man skall ej förakta och försmå
dem som utan talan säger ingenting.
Se ej ner på dem, de är absolut ej få.
Se dig om, de finns här runt omkring.

Sture Alfredsons hemsida