Välkommen till Sture Alfredsons nya hemsida

Kultur är av vikt, nu och på sikt.
En tänkvärd bok är kulturens lok.
I min litteratur finns natur och kultur.

Min bakgrund

Jag föddes 1933 och växte jag upp i Nyköping. Jag bor sedan 53 år i Skövde, numera som änkling efter min hustru Guns bortgång 2016. Vi har en dotter som heter Camilla.

Förutom språk är mina favoritintressen miljö och samhällsutveckling. Tidiga morgnar, ofta på Billingen, har jag ägnat åt skidåkning, cykling, vandring och bärplockning.

Under 1950-talet läste jag engelska, tyska och franska vid Uppsala universitet. Under 60-talet kompletterade jag med universitetsstudier i ryska.

Jag var i många år lärare vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde och undervisade i nämnda språk. Jag har till och från länge bedrivit studier på egen hand i kinesiska och arabiska, som jag kallar mina ”hobbyspråk”. (Kinesiska och arabiska har jag inga akademiska betyg i; därför kallar jag dem för hobbyspråk.) Jag har också vissa kunskaper i några andra språk.

Jag skrev mycket under mina sista yrkesverksamma år och har fortsatt att skriva som pensionär (se Förord till Tankespår och tänkesätt). Denna nya hemsida, sture-alfredson.se, skall rymma alla nyskrivna texter som inte återfinns i mina böcker.

Mina böcker

I februari – mars 2014 har jag givit ut tre böcker: Rimmat och orimmat – Rimligt och orimligt, Tankestråk och tänkesätt – Texter i tiden och Miniporträtt och poesiflöden.

Rimmat och orimmat… består av korta texter med rimmade stycken omväxlande med prosa. Vissa teman återkommer emellanåt, bland annat handlar det om pengar och miljöfrågor. Mångfald är för mig ett nyckelord. Såväl form som innehåll varieras; båda delarna är lika viktiga. De talrika och ofta humoristiska rimmen sammanfattar någon sak som jag sedan utvecklar i prosaform. Omväxling förnöjer, men det skall finnas en röd tråd i varje text. Det är intressant att se hur samma ord kan ha helt skilda betydelser – överraskande och gärna lustigt.

Tankespår och tänkesätt… är annorlunda; den innehåller först flera uppsatser om språket. Sedan följer en rad essäer i många ämnen, samt två nyskrivna berättelser. Till skillnad från texterna i Rimmat och orimmat… är essäerna av äldre datum, men fortfarande fullt aktuella. Jag vill lyfta fram vad som förenar då och nu.

Miniporträtt och poesiflöden är till form och innehåll ännu mer mångskiftande. De små prosa-berättelserna följs till största delen av äldre och nyare dikter. Lite speciellt är att jag skrivit en del poesi på flera främmande språk, varefter jag återgivit dem på svenska. Jag använder rim här också, men ofta på andra sätt än i den första boken. Så förekommer till exempel hela stycken med bokstavsrim, ibland också i några få meningar.

Andra sidor

Förutom på den här sidan finns jag på Facebook och på bloggen Sture Alfredson. För att kunna läsa det jag skrivit på Facebook måste du lägga till mig som vän.

Sture Alfredsons hemsida