Allmakt?

Diktatorn står högt över massorna höjd.
Med all makt i sin hand är han helt nöjd.
Fast folkvreden stiger är han alls ej böjd
att gå. Men blir han då aldrig undanröjd?
Den starke är vid makten så fast förtöjd.
I landet härskar knappast frid och fröjd.

Sture Alfredsons hemsida