Basbegrepp

Universum -- oändlighetsidén
Cirkeln -- Alltets urform
Solen – livgivaren
Jorden -- energifrämjaren, omvandlaren
Basprinciper: Förvandling // stagnation död.

På en enda punkt intet börjar, intet där slutar.
Människan sin tillvaro gärna noga inrutar.
Egna revir hon ständigt bildar och inmutar.
Svårligen blir hon därvid fullkomligt nöjd.
Hennes strävan är mot allra högsta höjd.
I sin ungdom finner hon stundom fröjd.
Och just i vårens underbara blomstringstid
spirar i henne en härlig lust och intensiv id.
Till sist, när hon nått den sena ålderns höst,
känner hon ofta ett pockande behov av tröst.
Kanhända hon då förnimmer Guds egen röst.

Intakt

I elden på bålet brann kroppen upp. Ur askan efter elden stod anden upp.

Sture Alfredsons hemsida