Björnfrossa

Björnen vaknar, björnen vaknar!
Han har en styrka som vi saknar.
Mer slagkraft vi nu behöver.
Men har vi nog med klöver?

Björnen ryter, björnen ryter!
Men modet oss alls ej tryter.
Ej längre för faran vi blundar
när kanske vargatider stundar.

Björnen hotar, björnen hotar!
Vapnen vi ej längre skrotar.
Med våra bästa suveräna JAS
vi skrämmer och säger "Schas!"

Björnen testar, björnen testar!
Vårt tålamod han alltjämt frestar.
Men vi sitter ej och bara kurar
som kuvade lejon i små burar.

Björnen utmanar, björnen utmanar!
Med närgånget flyg han spanar.
Blockera honom och all handel frys!
Det här är inget gemytligt mys.

Fy för den lede fi! Vi varnar och ligger i.
Andra står oss bi. Det är ingen hysteri.
Uppgivenheten är förbi. Vi har tillit vi.
Vi har en strategi. Se ett folk med tåga i!

Sture Alfredsons hemsida