Dagen efter

(10/4 2015)

Här är en dikt som alla förstår.
Jovisst, det var så sent som igår
jag faktiskt fyllde ett antal år.
Till kluriga frågor krävs en tår
kaffe så att vi med lite tur får
en bra poäng - hoppas det går.

Om tiden framöver jag ej spår.
Vet att full visshet ju ingen når.
Om jag framdeles skapligt mår
och rätt stadigt på benen står,
blir framtiden ej alls så svår.

Över tidens gång ju ingen rår.
Trasslig är den som ett snår.
Vem vet när och hur den slår.
Men livet kan tänjas som resår.

Sture Alfredson 9/4 2015

Sture Alfredsons hemsida