Fördärv

Fly! Fly i flygande fläng!
Flyget fosforbombar!
Flammade frontlinje
Förvridna, förbrända
förkolnade fragment.

Flykt från förödelse
förgiftning, förstörelse
från fruktade fiendevapen
Fasansfull färd föder
förfärlig förlamning.

Flyende förvägras
frihetens flyktvägar
Förtvivlan, förnedring
Förkrossade flyktingar
förhånas,fördöms.

Flyktingar fängslas
Fångar förhörs fränt
Fängslade försvinner
försmäktar i fängelse.
Förbannelsen fräter.

Fascistfanan fladdrar
förebådar förtrycket
Fientliga främlingar
förföljer, fullständigt
förintar fredliga folk.

Fans fanatiska följe
förfärar, förhäxar, förgör
Fullkomligt förhärdade
förövares fula fräckhet
fascinerar förvirrade fans.

Fotografier förevigar
förfärande förintelse
Förhärjande framryckning
fortgår förbluffande fort
Fasans framsteg förmeras.

Finner Fan fler följeslagare?
Fortsätter fanatiker friskt följa
fördärvets förtäckta förförare?
Finns falskt försvar för förfallet?
Fördöljs faktiskt farliga följder?

Sture Alfredsons hemsida