Förtjänta

Dem måste man utan förbehåll ära
som för rättvisa krav modigt kämpa.
Vad kan man av nästan mer begära?
Dem kan inga förslagna hinder dämpa.
Dem kan ingen illvilja stort besvära.
Dessa kan som förebilder sig lämpa.
Med sans kan de tunga sorger bära,
trots att de själva har någon krämpa.
Av dem har vi andra mycket att lära.
Man får ej de förtjänta förolämpa.

Jag tror på gedigen kvalitet
i en överlag förflackad värld.
Jag hyllar verklig solidaritet,
ofta av småsint avund tärd.
Jag respekterar integritet,
som är all vår aktning värd.
Jag önskar en kontinuitet,
ej bruten av krigets ofärd.
Jag avskyr ond agressivitet,
som sprids i hemmets härd.
Jag gillar ej den servilitet,
som följs av fjäsk och flärd.
Jag vill ha äkta generositet,
för alla människors välfärd.
Jag älskar sann solidaritet,
då empatin blir rikligt närd.
Jag åtrår nu global stabilitet
utan split och vassa svärd.

Sture Alfredsons hemsida