Gry

Du ska vakna när dagen börjat gry / och känna att din egen värld åter är ny.
Du kommer då att ingen möda sky / när tanken löper längs livets digra meny!
Där är samband som ihop du kan sy. / Sinnet vidgas till en nöjets breda aveny!

Plågsam svartsyn är ingen önskad vy. / Om demoner vill du dig aldrig mer bry.
Mörka molm ger dig alls ej huvudbry, / ett ljust sinne förjagar allt gnäll och gny.
Du har ej mer skäl att känna avsky, / du brister ej ut i rop med "Ack!" och "Fy"!

Glöm när du satt fast bland snårig sly! / Du kände panik och var nära att spy.
Från skräck och fasa du kunde dock fly / och till goda tankar dig med tillit ty.
Du hade ännu kvar ett uns gott gry, / som från fördärv dig hjälpte icke förty.

Sture Alfredsons hemsida