Hemligstämplat

Nu kommer de, dyker hux flux upp i det blå! / Sveper i svindlande fart -- och vips försvinner! / Fantastiska farkoster från fjärran med de "små grå", / vars like man aldrig på jorden finner. / Kontakt med dem är få förunnat att nå. / Men vi är många som av nyfikenhet brinner. / I tusende år har man försökt att förstå, / hur de tid och rum lekande lätt övervinner. / Detta är än idag något att grubbla på, / medan tiden från oss allt fortare förrinner.

Jag har märkt att rymden och dess hemligheter numer oftare kommer på tal. Radions P1 har en serie om just rymden. Åtskilliga seriösa forskare uttalar sig på fullt allvar om möjligheten till liv i universum; man har ju upptäckt massor av s.k. exoplaneter som bör ha samma livsbetingelser som jorden. En annan sak är förstås hur många planeter som verkligen har utvecklat varelser i vår mening. Varför skulle levande väsen/utomjordingar förresten behöva se ut som vi? Betänk bara den oerhörda artrikedom som vår kära planet uppvisar. Utforskandet av Mars visar att det livsviktiga vattnet ännu finns där som is (och kanske rinnande under ytan). Det borde absolut ha funnits högre livsformer där än bara mikrober som NASA försiktigt spekulerar om. För mig är det f.ö. absurt att tänka sig att det oändliga Universum uppstått av en ”otrolig slump” (som en vetenskapsman uttryckte sig).

Jag har längre intresserat mig för UFO-fenomenet; bl.a. i min bok Tankespår och tänkesätt Texter i tiden, i essän Kunskap I, under rubriken Utforska det okända s. 246 ff. där intressanta exempel ges. Jag har tidigare läst en hel del i ämnet ufologi, även en hel del på Nätet. Just genom att jag nyss kollade igen på webben har fått mig att åter ta upp ämnet. Jag läste och hörde där åter föredrag och intervjuer av en av de främsta ufoforskarna i USA, fysikern Stanton Friedman: en bra repetition av denna forsknings vedermödor .

Alltsedan 1940-talets observationer till dagens (inkl. foton och videor) har UFO-fenomenet officiellt förnekats. Denna hållning finns hos myndigheterna i nästan alla länder. Friedman har i många år dokumenterat och avslöjat hur den amerikanska regeringen tigit, desinformerat och ljugit om UFON:s existens – ett tufft jobb att bevisa för ufologer, s.k. debunkers (avslöjare). Men seriösa forskare erkänner att de flesta registrerade sightings (observationer) har diverse naturliga förklaringar eller är bluff; kanske 10 % betecknas som oförklarliga. Det finns all anledning att tro att militär och tekniker på högsta nivå i hemlighet noga undersökt dessa fall och sitter inne med uppseendeväckande information. Läckor finns naturligtvis som i skrupulöst granskade dokument, intervjuer och föreläsningar bevisar att alla regeringar av säkerhetsskäl lagt locket på, förnekar fakta och söker föra allmänheten bakom ljuset. Det mest kända och mest uppenbara fallet av mörkning var i Roswell 1947 (googla gärna!).

Men vad jag nu speciellt fastnade för på Internet var vad Paul Hellyer (född 1923) hade att säga om bl.a. UFO-frågan. Han var försvarsminister i Kanada på 1960-talet, då han efter att ha varit skeptisk till många UFO-rapporter fick allt fler indikationer på att det inte var fråga om fria fantasier i många fall. Åtskilliga böcker av seriösa ufologer stärkte honom i hans övertygelse om allvaret. Liksom Friedman fick han många motståndare, bl.a. den kände Carl Sagan, som Hellyer med sin ”inside information” kunde beslå med lögn.

Hellyer (92) är verkligen ”still going strong” (jag har lyssnat på flera av hans framträdanden, senast från 2015). Han har skrivit flera böcker med skarp samhällskritik i samband med UFO-frågan; Exempel: The Money Maffia -- a World in Crisis samt Light at the End of the Tunnel. För att rädda världen måste hela det ekonomiska/finansiella systemet radikalt reformeras, hävdar han (”the financial system is a total fraud”), liksom han gisslar mljöförstörelsen osv. Det brådskar, han nämner klimatuppvärmningen t.ex.:

Vad är det som händer med vår planet? / Till allmän oro och gnagande förtret / håller Moder Jord på att bli för het. / Agendan är tydlig och konkret. / Nu får vi bara inte åter gå bet / att handla med kraft och intensitet. / ”Slut genast fred!” är ett globalt dekret.

Detta och andra globala problem kopplar Hellyer förbluffande nog ihop med övertygelsen om att vissa utomjordiska civilisationer med sin överlägsna teknologi skulle vara villiga att hjälpa oss – under förutsättning att vi genast själva på allvar tar itu med våra svåra självförvållade svårigheter – och upphör kriga!!

Även om det lär finnas en och annan illasinnad ET-civilisation, hävdar Hellyer att en överväldigande majoritet av dem är vänligt sinnade. Till skillnad från hur de framställs i alla undergångsskildringar/filmer med ondskefulla monster som förgör jorden, så är en rad utomjordiska civilisationer enligt Hellyer m.fl. djupt bekymrade över planetens läge idag. Deras oro ökade särskilt efter atombombens tillkomst och dess användning. Ifall det här inträffar en världsomspännande katastrof, kommer detta att påverka hela vårt solsystem, säger man. Tala om helhetsperspektiv! (Jag avstår här från närmare detaljer; naturligtvis har jag tagit del av en rad andra experters uttalanden.)

Hellyers uppgift om att utomjordingar (aliens) besökt oss i tiotusentals(!) år fick för min del en häpnadsväckande bekräftelse då jag på Internet oförmodat hittade The Project ISIS och The Secret KGB Abduction Files (1998). Sovjetunionen hade på 1950-talet goda förbindelser med Nassers Egypten, och KGB, rysk militär och arkeologer fick företa utgrävningar i Giza. En sarkofag med en mumifierad utomjording hittades (1961)! Jag har sett upprepade filmsekvenser, bl.a. hur man därefter rekonstruerat kraniet! En tidsangivelse talade om ca. 10.000 f. Kr!

Vad som direkt motsäger att det rör sig om en gigantisk bluff, är att jag tidigare läst en rad böcker av den mycket kompetente språkforskaren m.m. Zecharia Sitchin som med utgångspunkt i mängder av sumeriska kilskriftstavlor (ca. 3.000-- 3.500 år f.kr.) under mångårig forskning fann att en utomjordisk civilisation låg bakom pyramidbygget. De egyptiska pyramiderna och framför allt Sfinxen är mycket äldre än vad arkeologer annars gör gällande. Den andlige kosmologen Martinus (som jag skrivit om) bekräftar detta i sina visioner. Denna överlägsna civilisation använde sig av vad vi skulle kalla övernaturliga kosmiska krafter. Uppseendeväckande är att de med matematisk precision uppförda pyramiderna användes som ”fyrar” (beacons) för rymdfärder! De var minsann inte bara gigantiska gravmonument för faraonerna.

Frågan är förstås: Ska man tro på sådant ”nonsens”? Det står ju var och en fritt att ifrågasätta, men för egen del ser jag mycket som faller på plats, då jag faktiskt läst relevant litteratur och där sett många autentiska bilder, vilket sammantaget är förbluffande och bildar ett sammanhängande mönster som inget genis fantasi enbart kunnat skapa. Det enda som kan ifrågasättas är möjligen en övertolkning som kanske innehåller för djärva slutsatser. Men att rakt av dementera alla framforskade fakta eller, som brukligt är, iaktta en gravlik (!) tystnad, inger inget förtroende.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att rädsla nu mer än någonsin behärskar världen. Terrorismen bidrar naturligtvis starkt till denna skräckblandade mentalitet. Förstärkt övervakning, allmänt hemlighetsmakeri och lögner utgör ett slags konstgjord andning för att hålla oroliga folkmassor temporärt i schack. Förnekare kommer föraktfullt att bara tala om ” fantasifulla konspirationsteorier i överhettade hjärnor”. Makten talar lugnande:

Ta det bara lugnt så går det er väl. / Det som ni ej får se ska tigas ihjäl. / Lita på makten, den är trofast och rejäl. / Njut av våldsam fiktion som lugnar var själ. / Vår övervakning har sina randiga skäl. / Tro på vår ledning, vi för överallt befäl. / Var följsam och lydig som en cirkussäl.

Sture Alfredsons hemsida