HOT

”Rädslan urholkar själen” (filmtitel)
Kan vi egentligen stå emot alla hot?
Jag bryr mig inte ett smack om sånt där.
Hur finner vi bot mot alla hemska hot?
Det finns absolut inga riktiga hot just här.
Ska vi utan knot godta alla dessa hot?
Du är pessimist som aldrig nån tillit bär.
Vårt sargade klot tål ju inga fler hot!
Du överdriver. Det där är bara en chimär.
Men berg av skrot är ett verkligt hot!
Strunt i det. Ingen kan leva som han lär.

När det i grunden tydligen är fara å färde
är löst prat och gnat av noll och intet värde.
Det är som om man det gjorda ogjort begärde.
Det känns som när en ostyrd bil far ut på ett gärde.

Sture Alfredsons hemsida