Ingen hejd

”Out of joint is Time…”

O ve och fasa! Vad i hela friden
har vi gjort med tiden? Har vi den
kortat? För snabb, ja rent förvriden
är tiden. Sedan länge är den förliden,
den tiden då gränsen blev överskriden
människan till förfång. Ojämn är striden
mot tiden. Är det redan så illa nu att vi den
godtagbara tiden gett upp? Nej! Ta och vrid den
gäckande tiden åter till banan i den lugna dåtiden.

Då för tiden löpte den ej amok.
Läs i det förgångnas lärorika bok!
Då fanns någon vis och mången klok,
fastän även en och annan underlig tok
som plågad fastnat som bete på tidens krok.
Satan var även då kannibal med sina djävulskok.

Lovar dig denne bland fiender lejd,
när för livet du flyr från ditt land i fejd?
Ingalunda! På löftesbrott är alls ingen hejd.
Många på flykt dock levande når en lugnare nejd.
Krig rasar i flera länder. Och det brinner nära Adelaide.

We hear from there about a bushfire’s devastating raid.
Hot as hell are the flames. Houses have there all been laid
in reeking ashes. Many have fled, of course they were afraid
of burning like martyrs at the stake. They couldn’t have stayed.
Leading men neglected Nature´s laws - now the price is being paid.

Sture Alfredsons hemsida