Klimatklimax

Temperaturen stiger i Jordens klimat.
Vi tvingas alla följa naturens diktat.
Nu måste vi gälda för giftiga utsläpp.
Naturen ger oss en kännbar näsknäpp.
Människan är som en robotautomat,
som fungerar som en styrd apparat.
Fordom levde hon på en öde stäpp.
Klockan klämtar med sin ödeskläpp.
Nu hjälper ej blott ansvarslöst prat.
Ingen får längre vara arrogant kavat.
Till farliga stupet är endast ett snäpp.
Av skräck darrar nu människans läpp.
Hon trodde sig trygg i sitt reservat.
Men miljömord har blivit vardagsmat.
Rapp smärtar av naturens törnekäpp,
som tystar människans fåfänga skräpp.
Tanklöst har hon levt som i ett internat.
Agerat har hon som djävulens advokat.
Nu krävs handling, inga fler hjärnsläpp!

Sture Alfredsons hemsida