Krigskatastrofer

Ej blott med grymhet mot fiender, utan mot allt förnuft
man strider. Exakt riktade bomber i svårt förgiftad luft
finner beräknade mål i skolor, sjukhus och ambulanser.
Offren där nås aldrig av omvärldens lama kondoleanser.
Sådan är monsterfiendens iskalla kalkyl och grymma giv:
Att med övermaktens arrogans i illdåd skörda många liv.
Här demonstreras tydligt ett komplett förakt för lidande.
Här massakreras långt fler civila än de direkt stridande.
Vapen och ”världspolisens” pengar bildar en stenhård bas.
Folkmord sker med förrädisk beräkning, som i ofattlig extas.
Mänskliga rättigheter, moral och värden – var är allt detta?
Blott ett omänskligt inferno finns i denna djävulska vendetta.

Sture Alfredsons hemsida