Lärande

Utan kunskap du kommer helt till korta.
Dina chanser tvinar, de är snart borta.
Kunskap kan kriser lindra och förkorta.
Learn, learn, learn!

Då kandu gränser spränga, allt längre nå.
Stark kan du segerns sötma få njuta då.
Din livskraft höjs, du vill kämpa som få.
Learn, learn, learn!

Men sista unset av allt ditt livsuppbåd
sinar till sist. Då brister din silvertråd.
Fullt är nu ditt timliga kunskapsförråd.
You have learned, learned, learned.

On earh the ultimate knowledge you never earned.
For still more knowledge you have always burned.
In the end you have home to Cosmos returned.
Now at last you have life's enigma LEARNED!

Sture Alfredsons hemsida