Mål

Nu ska vi allt ge dem vad de tål!
Det är vårt främsta, ja enda mål.
Fast de är hala som en såpad ål,
och slinker undan som en tvål,
vi fångar dem som i en stor trål,
och liksom med en sylvass nål
på deras fräckhet vi sticker hål.
Då kan vi nog lätt på dem ta kål,
ty vi är starka med nerver av stål!
Vi handlar kraftfullt och utan prål,
Ignorerar andras skrän och skrål.
För vår gärning vi höjer en skål!

Vi tvivlar inte på ett gott resultat.
Det gäller bara att vara nog kavat.
Man får aldrig ge upp och vara lat.
Vi kämpar modigt för vår fina stat.
För skymf och påhopp vi står parat.
Vår enhet är oskiljbar som laminat.
Vi hedrar och ärar att vara obstinat.
Vi böjer oss ej för diktatorns diktat.
Vi avskyr och hatar ett nytt kalifat.
Vi mottar med glädje var renegat.
Den som oss trotsar vi kastar i spat.
Där blir han så blötlagd valrossmat.

Sture Alfredsons hemsida