Medmänniskor är vi alla – oavsett kön

Hej du som är en av alla rara tjejer!
Jag tror du gillar vad jag i rimord säjer.
Helt klart är jag rätt mycket till åren.
Men med tillit ser jag fram mot våren.
Ålder spelar för mig nästan ingen roll.
I stället håller jag på annat viktigt koll.
Män för höga krav på kvinnor ställer.
Ni = Halva världen! Självkänslan sväller.
Likheter och skillnader överallt finns.
Bägge är OK. Så nya kunskaper vinns.
Värderingar skiftar förstås – än se´n?
Mångfald är given för kvinnor och män.
Känslor och tankar i härlig förening
Räddar sinnet från en trist förstening.
Vänskap och kärlek är förvisso grunden.
Så är det, och icke blott för stunden.
Sök finna i samförstånd en god balans
Där vågen visar såväl vett som sans.
I samspel, hänsyn och fin intuition
Är oddsen goda för en bra relation.

Sture Alfredsons hemsida