Miljötänk

Du som är medveten och klimatsmart
tycker ju att det är fullkomligt solklart
att solen är vår livsgaranti, för enbart
den skapar ständigt all primär energi.
Utan den funnes naturligtvis alls ej vi.

Det vore faktiskt rimligt och underbart
om vi kunde le som solen gott och rart,
då solkraft överallt blivit genomförbart.
Kol och olja används med envis frenesi.
Mer kärnkraft säger de behövs -- idioti!

Vi borde satsa för fullt på förnyelsebart.
Annars kommer det säkert rätt så snart
att i världen ske något hemskt ofattbart.
Det är förstås för många även uppenbart
att alla dessa fobier, samt all krigsraseri
liknar obegripligt vansinne och vred mani.
Miljön förstörs jämt i ekonomiskt hysteri.

Vi måste vända våra kappsäckar ut och in.
En förändring är nödvändig "from within",
som skulle ge alla ett lyckligt "win--win".
Det är min vision, och jag hoppas även din.
Gör något bättre, och för det bästa brinn!

Sture Alfredsons hemsida