Nära

Nazisters nya nesliga nidingsdåd när nu
Även ärftligt ärkekonservativa ättlingar.
Regelmässigt registreras rebellrörelser.
Avskyvärda attentat alstrar aggression.

Nazinihilismen Är Redan Allmänfarlig.

Ett läge har uppstått som blir allt värre. / Vem ses nu som situationens herre? / Fler parter i elden -- krigen blir ej färre. / När iskalla illdåd kommer oss nära, / börjar oron oss sakta förtära. / Skall vi någonsin på allvar oss lära / att vi alla visst ansvar måste bära. / De som våldet fullt ut bejakar /drar vildsint i alla spakar / som styr dödsmaskiner som skakar / jorden som i sina fogar knakar.

Det är säkert uppenbart vad jag syftar på. De hemska attentaten i Paris är tydligen en del av den våldsprocess som sedan flera år har trappats upp i inbördeskrigets Syrien. Vidare har andra kris- och krigshärdar -- bl.a. i Irak, Afghanistan och Turkiet länge bidragit till det nu skarpa läget. Det sägs att de barbariska morden i Paris möjligen kan leda till förhandlingar mellan huvudaktörerna USA och Frankrike för att få stopp på kriget i Syrien. Förr eller senare måste det till diplomati på hög nivå för att få bort Assad-regimen -- men först måste som vanligt massivt vedergällningsvåld sättas in. Ryssland har också en viktig roll där. Franske presidenten Hollande talar om regelrätt krig som hämnd för attentaten och ökar följdriktigt tillsammans med USA bombningarna av de städer som IS (Islamiska Staten) kontrollerar. (Det framgår f.ö. klart vad jag anser om IS i min f-allitterade dikt Fördärv om flyktingar på hemsidan,)

Rubriken Nära är knappast långsökt när man betänker vilken frenetisk aktivitet media uppbådade för att följa upp Parisattentaten i EU:s hjärta. Detta i kontrast till andra liknande brutala händelser med många dödsoffer och skadade, t.ex. i Libanon nästan samtidigt. Nu pågår som bekant en intensiv terroristjakt i Europa. Geografiska avstånd spelar en viss roll, men skillnader i kultur och religion är ännu betydelsefullare när man bedömer vad som händer. IS har lyckats sätta skräck i väst som med avsky sluter sig samman mot sina fiender. I Sverige och de flesta länder i väst har oron för nya bestialisak våldsdåd tilltagit; hoten har kommit närmare, åtminstone känslomässigt. Hoten känns verkligen nära, även i Sverige.

Nu är risken stor för att den redan illavarslande islamofobin ökar. De fanatiska IS-anhängarna använder sig av religionen för politiska syften; deras dåd har ingenting med äkta religiös tro att göra. Tyvärr förenklar människor i gemen den invecklade problematiken för att tro sig kunna förstå det skedda. Det är faktiskt nödvändigt att i viss mån generalisera, men faran är att man "buntar ihop" några förhållandevis få vettvillingar med en överväldigande majoritet, i detta fall med alla oskyldiga laglydiga troende, som får en och samma etikett: "de där andra som är brottslingar", varvid gäller "vi mot dem"-tänket. Det är så de utbredda fördomarna fungerar. Inte heller jag är immun mot den ovanan, trots att jag är väl medveten om detta felaktiga tänkande. Hur lätt det är att nära (!) hat mot någon/några eller många! Självfallet vaknar då hämndbegäret.

För att lätta upp stämningen efter dessa tunga tankar tar jag min tillflykt till rim igen (jag sytar på tänkesätt som kan förekomma i vårt land, där man gärna flyr mentalt inför stora problem, inte sällan då man har nog med sina egna små (?) svårigheter. Var och en är förstås sig själv närmast.

Sånt där händer absolut inte här. / Här lever väl alla som hen lär. / Sverige skyddas av en NATO-här. / Vi gör här ingen fluga förnär. / Glad som en lärka är en pensionär. / Hat är det ingen som förtär. / Godhet är det som lycka bär. / Lycklig är den som aldrig svär. / Blyghet är nåt som ingen klär. / Utan skam lever varje miljonär. / Misstänkt blir den som är modig revolutionär.

Så har jag på några s.k. förnumstigheter: ¤ Att steka i en panna är rena barnleken. Den andra sidan syns om man vänder på steken. ¤ En oral talang har en orator. Nog yttrar han "prator". ¤ Den astmatiske behöver förstås en inhalator. ¤ På klena ben är stödet en rollator ¤ I vår demokrati platsar ingen diktator. ¤ En kemisk reaktion får fart av en katalysator. ¤ Väntar vi månne på en "pankrator"? * (grek. = allhärskare) ¤ Skall då denne bli det godas triumfator? ¤ Tigern är en fruktad predator.** (rovdjur) ¤ Den svarte har ljusa handflator. ¤ Lesbiska tjejer kallas för "flator".

Jag håller på att tappa balansen! / Nu försvinner strax också sansen. / Måste nog kalla på ambulansen! / Nej förresten... jag lägger svansen / mellan benen och sticker. / Klarar inga jobbiga manicker. / Gillar ej heller listigt smicker. / Kanske jag för mycket dricker.

Sture Alfredsons hemsida