Nödrop

Vad händer nu med den arma miljön?
Den har tvingats i asyl på den öde ön.
Där finns ingen växtlighet som är grön.
Förr växte där skog i en natur så skön.
Från ön hörs en skärande ton: en bön:

”Ni alla, hjälp i handling med era rön!
Var människa ska förstå, oavsett kön,
att nådd är vägs ände och dess krön.
Har vi fritt kommit hit av eget skön?”

Lidande där kvider med plågade stön.
De har dyrt fått betala ondskans lön.
Fördärvet sådde dödens sterila frön.
Skulden bör gisslas med bambuspön!

Sture Alfredsons hemsida