Ordfiske

Numer sägs mycket vara spretigt.
Jag tänker då på något kletigt,
faktiskt något rätt så smetigt.
Måhända är det något gnetigt.
Tanken jämt för mycket spretar
åt skilda håll. Jag i minnet letar
efter rätt ord, jag liksom metar
i en pöl med grumligt vatten.
Söker ord som likt guldskatten
döljs djupt i dyn. Vill ta fatt den!
Så irrar den runt, min ”skattjakt”.
Jag lyssnar stint, är på min vakt:
Fel ord skorrar med förlov sagt.
De språksinnet ordentligt retar,
ja faktiskt min känsla förtretar.
Men jag kämpar på och stretar
tills de ”rätta” varligt fiskats upp
som jag noga granskar under lupp.
Men de som låter illa som krupp
får aldrig chans att göra en kupp!

Sture Alfredsons hemsida