Oro

Hur gärna vill jag ej strax komma till ro, / när fjärilar i magen tycks vilja bo! / Inne i hjärtat smyger skyggt ett lo! / I skallen verkar flitiga myror myllra frenetiskt! / jag har ett problem, kanske är det etiskt, / eller så har djuren nåt fel rent genetiskt, / när de objudna vistas här i min kropp. / För detta jag måste nu sätta stopp! / Men lätt är det ej, jag fruktar en flopp. /

Men i alla fall är det en jäkla tur / att i kroppen ej huserar större djur / som kossor – och bevare mig! -- en ilsken tjur! / Jobbigt när jag fått av ovett en skur. / Då dyker oron upp som legat på lur. / Den är en gnagare till sin natur. / Bitgalna hundar – usch! - saknar all kultur. / En bet mig svårt! så jag blev jättesur.

Ja vem kan bara slå sig till ro? / Jag saknar en blåögd kolartro / att man båten lugnt kan ro. / Man kan ej mer låta allt bero, / när ”donnan” tappat sin gyllne sko, / och Donald gnäggar som ett brunstigt sto! / Ja, vad ska ske framöver månntro? / Tiden och världen är vriden ur led. / Länge har man haft för sed / att be Supermakten fixa fred. / Fred vinns genom hot och krig. / Konflikter är legio liksom mången intrig. / Bombad sönder blir fredens stig. / Protestera ej, nej bara tig! / Militära baser har USA överallt. / De sägs borga för ”säkerhet”, tusenfalt. / Världspolisens krig är långt ifrån kallt.

Det var alltså igår, 9/11 2016, det stod klart: det blir en ny mr president i USA, till mångas förvåning. Min sista passus ovan är frän, men när det gäller drastiska utsagor kan jag förstås inte tävla med Donald (kommer osökt att tänka på Donald Duck!), när han var som värst/bäst(?). Tala om delande meningar förresten – ett tudelat Amerika. Visst, i Sverige,”liillamerika” (eget präglat ord!), spretar åsikterna också isär. Man undrar: Kommer Trump att hålla sina karska löften som president? Den oändligt utdragna munhuggningen med mrs Clinton gav då inte prov på ”politik som det möjligas konst”, utan tvärtom på det löjligas konst.

”Undra sa flundra om gädda är fisk?” Kan den klipske Trump helt byta skepnad som president, från pajkastande pajas till respektabel superstatsledare, ”världsstjärna”? Knappast. Han kommer snarast att likna många av sina föregångare på presidentposten: rättning i ledet, please! Problemen är så många, den ofta gastkramande verkligheten så pressande, och jättenationens ”mönsterbeteende” så präglat – att icke ens en handlingskraftig Trump har särskilt stort handlingsutrymme. Presidentmakten må i sig vara relativt stark, svängrummet är ändå rätt begränsat. Det som kanske ser bra ut på pappret, eller lät jättefint i i Trumps ”tal” (läs: reptilsnabba käftande), kommer till stor del inte att omsättas i praktiken. Men populist som han är kommer han att påverka världspolitiken, för högervindar dominerar i väst, som agerar och influerar globalt.

Jag borde nu skrivit något riktigt roligt, / men tyvärr, mitt sinne är alltför oroligt. / Om vädret ändå vore fint och soligt, / då skulle humöret piggna till otroligt. / Ett samtal jag behöver som är förtroligt. / Vet dock: vart mönster är tvåpoligt! / ”Lugn!” säger vi, när dansken tar det ”roligt”.

Omstridde officeren Oskar orerar ordrikt om orientaliska orgier i 800-talets Oman. Onödigt omständligt omnämner Oskar oetisk omskärelse. Orakler ordar om oförutsedda oroande omen i omgivningen omkring obevakade oaser.

Sture Alfredsons hemsida