På plats

Den som bor i ett palats
måste ju vara på rätt plats.
Rätt man på rätt plats,
liksom orden i varje sats
ska finna sin rätta plats.
Hopparen tar lång sats
och jag gör en ansats
att skriva en uppsats: ”I skolan är Mats”.

Sture Alfredsons hemsida