Programmatiskt

Det är ej min egen person jag vill lyfta fram,
utan tankar i skrift som ej kommer på skam.
I en uppsjö av alster med varierande form
vill jag skapa en mening och söka en norm,
som de flesta förstår och kan acceptera.
I all mångfald vill jag texter presentera
som rymmer idéer, om än ej originella,
många kan dela och som är ganska snälla.
Jag har lärt mig att ej ta allting för givet.
Mycket tolkas ju på olika sätt här i livet.
Rön och känslor skall få komma till tals.
I mängder flödar så orden, ja tusentals.
De trängs mellan mina böckers pärmar.
Jag vill ej att de andras texter härmar.
Når jag mitt mål blir jag givetvis glad,
nästan som om jag har vunnit ett vad!
Hoppas du som läst det tar det till dig.
Le kan du som läsare -- om det vill sig.
Humor och allvar bör i sig förenas.
Så hindras vårt hjärta att förstenas.

Sture Alfredsons hemsida