Säga // Göra

Säga vad man vill, det kan man göra. / Men känsliga sinnen får man ej störa. / Men kanske ingen alls lånar dig sitt öra. / En del tror jag låtsas bara höra / och kan så andra bakom ljuset föra. / Skojare älskar att luras och förföra. / Skurkar vill heder och ära förstöra. / Såna gillar att nästans lycka förgöra./ De svaga och ofta psykiskt sköra / ska ej få huvet i väggen köra. / Skilj noga mellan skola och böra. // Förr var det regel att stå vid sitt ord. / Nu bryts löften ofta på vår jord. / Folk går i flock, som en enda stor hjord. / Ibland en god gärning blir gjord. / Då kan fienden begå nesligt mord! / Frågan om straff är ej säkert avgjord. / Men en ogärning kan ej göras ogjord. / Mycket avhandlas på rättens skrivbord. / Skipas jämt rättvisa här uppe i nord?

Min erfarenhet säger mig (just det!), att klyftan mellan det man säger och det man gör -- eller underlåter att göra -- håller på att vidgas. Sannfärdighet, löftestrohet och allmän pålitlighet förefaller absolut ha kommit på undantag. Det visar sig inte bara på "bovplanet" utan också vanliga människor emellan. Vi skulle väl lite till mans behöva göra en självrannsakan (soul searching) och se hur prat och babbel inte stämmer överens med det man faktiskt gör. Snarast är det brist på bra göranden och låtanden.

Den som tycker att det är dags att rannsaka hjärtan och njurar är bl.a. prästen Håkan Sandvik, flyktingsamordnare i Södertälje. Ha sa i P1:s Tankar för dagen 30/12 2015 att mycket retorik är bara lättvindiga åsikter, inte genomtänkta värderingar. Tanklöst snack är gratis, medan det kostar på att handla. Brister är till för att avhjälpas, men även den samvetsgranne, väl medveten om sina tillkortakommanden, förmår ej konsekvent leva som han lär. Det bör i vart fall vara ett strävansmål att komma till rätta med så många fel som möjligt.

Att säga att världen inte är som den borde vara, är definitivt en underdrift. När man nu lyssnar på sammanfattande krönikor i media över det händelserika året som gått, får man aboslut inget intryck av att något positvt hänt; det gäller naturligtvis särskilt utrikesnyheterna. Inbördeskrigen och de hemska ödesdigra attentaten har skrämt upp oss i Sverige med. Hoten har ryckt närmare, den självbelåtna svenska trygghetstanken har fått sig ännu en törn. Givetvis finns det glädjeämnen som gäller privatlivet för många enskilda personer, men helhetsbilden är nog blandad. Kanske sport- & idrottsintresset fortfarande förnöjer rätt många -- risken är dock att man håller på fel häst och står där som bitter förlorare -- man får lära sig att bli en "god" sådan. Engagemang är bra, men överdrivna känslor ställer till det. Idrott och politik är känsliga områden. Visst har man rätt att bli förbannad, när det har myglats kolossalt på högsta nivå I FIFA, alla minns ju svindlaren Blatter.

Ingen vågar väl konkret sia om vilka problem som blir värst 2016, men att olösta poblem även fortsättningsvis kommer att plåga mänskligheten råder det ingen tvekan om. En föraning om fler naturkatastrofer (de pågår jämt och ständigt fjärran från krisande EU) ger översvämningarna i Yorkshire i norra England. Önskningar om förbättringar är helt OK, men då måste det till positiv handlingskraft. Sådan finns, se bara på hur många som engageras i flyktingmottagning och annat stöd i Sverige, utan att ha enbart egen vinning i sikte.

Det var ett riktigt politiskt ställningstagande av sittande regering, då ett generöst mottagande i Sverige proklamerades. Sedan blev emellertid flyktingströmmen större än väntat, och Sverige tvingades av resursskäl att ordentligt ge avkall på generositetslinjen; det var ett "lappkast" som förvånade. Sverige ville i ord och ordhållighet så gärna vara bäst i klassen, men kom tyvärr plötsligt att sälla sig till övriga mycket restriktiva EU-länder. Ungern förde ju en drastiskt "konsekvent" främlingsfientlig politik från första början, som fick nästan samma efterföljd i andra länder.

Problem försvinner ej genom att bara prata. / Att genomföra planer är inget för lata. /En motspänstig omvärld kan göra aktörer desperata. / På pappret verkar alla idéer fullt adekvata. / Propaganda vill folket med lögner mata. / Bakom ljuset förs de alltför flata. / De få som står emot är bra kavata. / De kan dumt och orätt skilja ut och rata. / De lögnaktiga brukar de rättskaffens hata. / En oskyldig blir då persona non grata.

Myndigheter styr i viss mån opinionen med ord, men främst med handling. Orden må vara prydliga och vackra, men kruxet är att den bångstyriga s. k. verkligheten förargligt nog går i en annan riktning. Den lyder inte föregående fina skrivbordsplan, eftersom den som det heter saknar riktig verklighetsförankring. Själv gillade jag både den f.d. och den nuvarande statsministerns ord om generositet gentemot flyktingar från kriget. Tyvärr höll ju inte den linjen p.g.a. att det kom många fler asylsykande än väntat (jämför ovan).

Den komplicerade bilden innehåller givetvis fler komponenter än bristande resurser och rädsla för att utgifterna rasar i höjden; bristen på sfi-lärare och andra är också ett aber. Många -- det måste framhållas -- gör ett fantastiskt fint jobb i flyktinghjälpen i Sverige. Vad ska man f.ö. säga om flyktingsmugglarnas verksamhet? Ett nödvändigt ont, eller? De senaste rimraderna ovan gäller individnivån där brott och omoral breder ut sig. Att sko sig på andras bekostnad, att utnyttja dem i nöd är minst sagt oetiskt. Anm. Lat. persona non grata= icke önskad person. Rasister och deras sympatisörer ser varje flykting som en dylik. De urskiljer därvid endast problem, inga möligheter.

Jag sitter och mumsar på en läcker kaka. / I min värld nu den låter sig väl smaka. / Under tiden dödar bomber både goda och elaka. / Krevader får marken att häftigt skaka. / Omkomna får aldrig livet tillbaka. / Undkomna flyr, skydd finner blott enstaka. / I svår plåga får man allt på flykt försaka. / Fara å färde på omvägar, aldrig raka./ I tillflykt vill de livet åter bejaka. / Men de stängs in; man kan dem så bevaka. / Lång väntan brukar dem obehag orsaka. / Mottagningen började gnissla och knaka. / Personalen knäade, helt matta och slaka. / Lättare är väl att ett flygplan spaka. / Vem förmår ett bättre system utstaka?

Fördelar måste alltid vägas mot nackdelar. Likväl försvinner ofta de senare helt i politikers fagra tal -- naturligt nog emedan de måste enbart framhålla (i tal och skrift) sin positiva linje, för att inte tala om reklamspråkets och propagandans flöde med "kramgoa" överord. Förresten misstänker jag att det brukar saknas ordentlig konsekvensanalys, särkilt viktig då brådskande beslut måste tas.

Sagt är sagt och gjort är gjort. / Dock ej sagt att allt måste gå fort. / Då uppstår fula fel, ja rentav "lort"! / Allt går som bekant ej som smort. / Kunna ändra systemet är något stort. / Att förbättra är vad man sen länge hade bort. / Göra om är till bättring en bra inkörsport.

Sture Alfredsons hemsida