Skuld

Visst händer det att mycket går snett och fel.
Det finns ju dumma individer, ja en hel del
med huvet under armen och som gör mig stel
av ilska. Somliga är ett rent kriminellt klientel!
Vi utan skuld är som brickor i ett gyckelspel.

Att vara skuldfri är ett gott bevis på fin moral.
De usla bär ju skulden, därom är icke tu tal.
De besuttna föraktar dem som saknar kapital.
De felfrias empati är minst sagt ganska sval.
Se om ditt hus! Medkänslan är nog så skral.
De arma får skylla sig själva! – Idén är banal.
Är det livet i ett nötskal? Tanken är katastrofal!

Sture Alfredsons hemsida