”Stjärnfall”?

Vart tog du vägen, min goda lyckostjärna?
Du lyste min väg, ditt klara sken jag såg.
Du var ju ej blott en hägring i min hjärna.
Din glans då fyllde med hopp min håg.
Din kraft jag önskar åter, ack så gärna!

I svåra stunder du gav mig mycken tröst.
Ny lust du gav att idogt söka högre mål.
Nu saknar jag din hjälp på ålderns höst.
Fler bakslag i mitt liv jag alls ej längre tål.
Stig upp och gjut in tillit i mitt arma bröst!

Sture Alfredsons hemsida