Tidsanda

Min fråga är: Vad präglar nu vår tid?
Någon gång fröjd, men knappast frid.
Är den ur led, som Shakespeare skrev?
Själv tycker jag den är mestadels skev.
Tynar den ej som den sällsynta pandan?
Kommer den att nästan ge upp andan?

Vi ärver en del av tiden, från led till led.
Arvet fräts fort bort i ett väldigt skred.
Vad hjälper att människor är på sin vakt
när hoten nu tilltar i allt snabbare takt?
Ej sällan sprids här en förfärlig hysteri.
Den drabbar hårt. Den tvingas man in i.

Sture Alfredsons hemsida