Tidsfrågan

När tidens pil ilar snabbt och glädjen hukar långt borta,
då känns det som om jag ständigt bara kommer till korta.
Det tycks som om min inre klocka halkar efter, går i otakt.
Går den alls att rucka och ställa om? Det må vara osagt.
Varje år vi petar på tiden, ändrar från sommar till vinter,
och vice versa. I skarven min tidskänsla ostadigt slinter.
Våra årstider vacklar, men ännu är de som vanligt fyra.
Jag frågar: Kommer vi nånsin att över tidens gång styra?
Vid vägs ände är frågan som saknar svar just denna:
Skymtar framöver ett paradis, eller -o ve!- ett gehenna?

Sture Alfredsons hemsida