Tidtjuvar

Tidens tecken: tidsbristen tilltar. Talrika tidstypiska trauman tenderar totalt tillintetgöra tillfredsställande trender.

Vem är det som jämt stjäl min tid? / Här sitter jag så snäll och blid, / tänker och jobbar med största id / men finner i mitt inre ingen frid. / Tidens ström är en flod så strid. / Tålig jag där simmar som fisken id. / För livet jag kämpar som i en strid. / Hur ska jag nånsin få betänketid? / Jag känner jag är neråt på glid. / Mycket går mig förbi, jag är bredvid, / ej i nuet som sker på nolltid. / Som massprodukt, ingen unik individ, / förvandlas jag till en sorts hybrid.

Datorer kan absolut vara tidtjuvar. / På dumma felmeddelanden de ruvar. / Mitt skrivarliv de alls ej förljuvar. / De mig på arbetsro fräckt snuvar. / För totalstopp jag mig ofta gruvar. / Men mest jag fruktar inbrottstjuvar / som tar saker och i sina bagar stuvar. / Ett lätt byte är jag likt andra gamla uvar. / Usch! Efter inbrott går livet på skruvar.

Världen vimlar av motstridiga påståenden och galna paradoxer. Tiden är speciellt lurig, hur får man grepp om den? Hal som en ål glider den mig ur händerna. Än får man höra att den aldrig räcker till – det är det vanliga, än sägs det att ”du har all tid i världen, du som är pensionär”. Det beror förstås på var och ens förhållningssätt, alltså hur man hanterar den. En f.d. kollega var oerhört effektiv, tycktes hinna med allt. ”Hur får du tid till allt detta?” frågade jag. Svaret blev ungefär: ”Jag är bra på att organisera, tar genast itu med det som ska göras, skjuter aldrig upp det.” Imponerande, tyckte jag, som gärna skjuter på mindre roliga saker; ”gör det se'n” blir lätt alltför sent.

Jag har skrivit en hel del om tiden som sådan, så nu får jag hålla igen lite. Klyschan ”Lev i nuet” är ju inte fel, hur ska man kunna undvika att göra det, när det ”eviga ögonblicket” kommer lika snabbt som det (= nuet alltså) försvinner. Man hoppar ju inte över en endaste sekund, så länge man lever, vare sig man är vid medvetande eller ej. Vad som väldigt lätt hindrar medveten fokus på det närvarande, d.v.s. vad man verkligen har för händer, är tankarnas flykt bakåt (till det mer eller mindre kända förflutna) eller framåt ( mot det i stort sett okända).

Stress har jag förstås också tagit upp förr; jäkt är en ofrånkomlig del av nutiden/samtiden. Dess negativa verkan får absolut inte underskattas. Det uppdrivna tempot i en alltmer komplicerad omvärld, särskilt i stadsmiljö, behöver jag inte orda om. Den i samhället överallt närvarande digitaliseringen framkallar också stress. Naturligtvis är datorer jättesnabba, samtidigt som de faktiskt vållar tröghet i samhällsmaskineriet när fel uppstår i ömtåliga .system.

Bl.a. ökar kopieringsraseriet och därmed tilltar byråkratin, vars kvarnar som bekant mal långsamt. Tänk, det var meningen att man nästan helt skulle slippa papperskopior! Den s.k. mänskliga faktorn förklarar många fel, så det är inte konstigt att även tekniken har sina brister. Visst, den förbättras hela tiden, men blir på samma gång mer sofistikerad och svårbegriplig för icke-experter. För flertalet är det då risk att de utsättas för extra stress när mycket krånglar.

Tanken verkar gå på tomgång. / Detta händer gång på gång / när tiden tycks mig vrång / som gnisslar fram en klagosång. / Jag vacklar fram på en spång, / skulle allt behöva en lång stång / för att riktigt hålla balans / mitt i denna stressande dans / där man tappar vett och sans / och förnuftet gått i trans. / Vem ger klokhet nu en chans? / Någon nämnde ordet dekandans. / Se upp, ej blott för idrottens svans / som bråkar när matchen ej vanns.

Tidens puls slår allt stenhårdare. / Den liksom mången behöver sjukvårdare. / Även själar ska väl ha själavårdare?

I förbigående sagt: Tungan slant en gång när jag skulle säga ”Jag är en dålig marknadsförare”. Det sistnämnda ordet stammade jag fram: ”marknadsförförare”. Om ordet ej känns igen, så finns det faktiskt inte så få sådana i verkligheten. Och förförare har ingen anledning att känna sig förfördelade. Förresten låter förförståelse bättre än fördom.

Sture Alfredsons hemsida