Varat

Hänglåsförsedd
vägrar dig tiden
minsta frist
och frid.

Oändlig varaktighet
i fixerat ögonblick
i ekande tomhet.

I den rotlösa tiden
ruvar rovfågeln
ruttnande
rötägg.

Sture Alfredsons hemsida