Världsmakt

Den som vill ta all makt i världen / når den på sikt i långsam takt. / Beslutsamt han då leder färden / mot målet som satts i en hemlig pakt. / I fagra ord han listigt klär den, / vem anar ett dolt kontrakt? / Lagkoden skrivs, de invigda lär den. / Där ges en ed, man enigt svär den. / Ockulta planer ger eliten all makt. / Mängden tiger, ja tystad är den. / Vad hjälper det att de är på sin vakt? / I toppen syns blott glansen och flärden. / Protester stryps i en vådlig hetsjakt. / På folkets sinne hårt nu tär den. / Gällt bräker lammen som går till slakt.

Vad innebär rubriken Världsmakt? Vanligtvis betyder ordet supermakt; man brukar numera säga att USA är den enda supermakten. Men av rimsviten framgår det att målet är att ta makten i hela världen. Vad som styrde mina tankar i den riktningen är det aktuella världsläget (som jag nyligen kommenterade i texten Nödläge). Jag sökte nyss material på Internet om Donald Trump – det finns nästan hur mycket som helst av och om honom. Jag tittade i första hand på fenomenet Trumps bakgrund, som jag strax återkommer till.

Drömmen om oinskränkt makt går som en röd tråd genom mänsklighetens historia. I samband därmed är slutna samfund en viktig faktor. Ockulta sällskap och ordnar har faktiskt sina rötter i faraonernas Egypten, varifrån hemlig kunskap förmedlades till antikens Grekland; exempelvis Pytagoras hade studerat i Egypten. Det var farligt vetande som aldrig fick yppas till en överhet som förföljde edsvurna ordensmedlemmar. Dessa kunde dock förmedla sina ockulta kunskaper från generation till generation ända in i våra dagar som bekant, Frimurarna är bara ett exempel på ordnar och loger som nu slipper förföljelse.

Det är naturligt att en rad s.k. konspirationsteorier uppstått kring nämnda fenomen; en av dem går ut på att en liten elit av de rikaste personerna i världen söker skapa en världsregering. I vår turbulenta tid har idén om NWO= A New World Order varit i svang. I samband med det har domedagsprofetior av allehanda slag fått mer svängrum, inte minst med utgångspunkt i Gamla testamentet. Illuminati (lat. De upplysta) är enligt Wikipedia en samlingsbeteckning för dylika sammanslutningar härstammande från 1500-1700-talen. De ansåg sig ha högre insikt i det gudomliga, och senare förekom mystik och teosofi i dessa för utomstående obegripliga ordnar.

För att direkt anknyta till nutiden bör den omtalade inflytelserika Bilderberg-gruppen nämnas. En del medlemmar hör till de rikaste männen i världen, exempelvis George Soros. Kända politiker, även förre statsministern Fredrik Reinfeldt, har inbjudits. Några inifrån-reportage existerar ej, men världsekonomin är helt klart på dagordningen.

Bl.a. ovanstående företeelser speglar en oklar och splittrad bild av samtiden. Ofta säregna och slående namn på berömda personligheter uppträder i både den profana och andliga historien. Under den häpnadsväckande amerikanska presidentvalkampanjen nyligen fann jag inte bara Trumps personlighet utan även hans namn mycket intressant. Denne, som strax kommer att införa nya strikta amerikanska immigrationslagar, har förfäder med ursprung i Tyskland (släkten Trumpf). Som språkintresserad har jag ofta lagt märke till att lite speciella namn ofta är judiska.

Det visade sig snart i mitt surfande på webben att mångmiljardären Donald Trump har en sådan härkomst. Det är ju ett välkänt faktum att många judar är mycket framstående på en rad områden, inte minst inom finans- och affärsvärlden, t.ex. Wallenberg här hemma. Jag vet inte om denne eller Trump har något samröre med några ordenssällskap, men det är sannolikt. I vart fall uppträder denne 70-åriging med karisma, stenhårt självförtroende och järnvilja. Kommer han, med sin lysande karriär som affärsman men utan politisk erfarenhet, att visa en sådan handlingskraft och skicklighet som president att han i USA:s namn kan förändra världen? Det återstår förstås att se. Avtryck kommer han bergsäkert att ge i hela världen. Kontroversiell är han i varje fall redan innan presidentinvigningen idag (20/1 2017). Han har sagt en del beska sanningar men även farit med osanning.

Jag kollade vad den israeliska mannen/kvinnan på gatan tycker om att Trump blir president, och reaktionerna var naturligtvis genomgående positiva. Nu kan man lugnt fortsätta med den långt gångna bosättarpolitiken som uppenbarligen sedan länge syftat till ett ”rent” judiskt Israel, absolut ingen ”tvåstatslösning”. Titta bara på en autentisk karta: bara små öar av omringade små palestinska områden, rättare sagt enklaver, återstår. De s.k. fredsförhandlingarna har legat i träda i två år. Och en av Trumps första åtgärder blir att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem; en symbolhandling förstås. ”I love Israel!” säger han. Många länder (utom de flesta i väst) protesterar mot den olagliga ockupationen, men det rör knappast Donald Trump i ryggen; USA och Israel ignorerar som vanligt FN:s resolutioner. Glöm inte den stora andelen judar i framstående positioner i USA.

Hur Trump kommer att förhålla sig till president Putin blir intressant. I ryska tidningar har jag läst långa sakliga artiklar om hans affärer i Ryssland tidigare. Man anar en försiktigt positiv inställning till möjliga kontakter igen på högsta politiska nivå. När det gäller underrättelseverksamhet, spioneri och kontraspionage är väl båda sidor lika goda kålsupare (som man sa under det kalla kriget). Efter att ha sett filmen om den modige visselblåsaren Snowden begriper jag att den globala verksamheten är tekniskt oerhört avancerad. Eftersom den är styrd av en mycket liten superteknologisk elit med stenhård kontroll som utövas av bl. a. CIA och hela militärkomplexet, är det en bedrift att Snowden som skicklig expert kunde avslöja topphemligheter med livet i behåll och dessutom lyckades fly och få asyl i Ryssland.

Hur kunde Trump så oväntat besegra Hillary Clinton, som ändå fick tre miljoner fler röster? Att valsystemet är sådant att det var möjligt för Trump att triumfera i slutändan är säkerligen inte hela sanningen. Putin kan indirekt ha hjälpt honom på traven, för manipulationer och oegentligheter har faktiskt skett på bägge håll. Visst är det möjligt att valet delvis var riggat och att den högsta ryska ledningen låg bakom hackerattacker mot USA. Kanske detta är ännu en s.k. konspirationsteori. I vilket fall som helst blir det ytterst spännande att se om ett närmande kommer till stånd mellan USA och Ryssland, vilket Trump har låtit påskina som en möjlighet. Hur den oberäknelige men slipade miljardären och co. sedan ska hantera de rätt frostiga förbindelserna med Kina är inte mindre intressant; ekonomin överskuggar allt där. Jag väntat mig något oväntat; det är bäddat för ökad spänning och konflikter, även på hemmaplan i ett splittrat Amerika.

För en gångs skull var han knäpptyst! / Hans utseende var ju riktigt schysst. / Så putsad och fin som en slickad katt. / Hyn var så slät, pudrad fin och matt. / På hans pondus kunde ingen klaga. / En uppenbarelse som borde alla behaga. / Här sågs en given ledargestalt / med självklar karisma och som har allt! / Kaluven tycktes leva sitt eget lätta liv. / Vart hårstrå på plats – vilket tidsfördriv! / Mången må säga att tiden lider. / Men här var figuren förevigad för evinnerliga tider.

Du känner väl igen detta fina porträtt / av den Store som säger sig jämt ha rätt. / Segerviss och redo för en tuff kamp / är absolut Dagens man – mr Trump.

Anm: Denne är alltså skickligt kreerad i vax (hastigt sedd i tv).

Sture Alfredsons hemsida